InnerNedAlexander Techniek:
Inleiding
'n gebruiksaanwijzing voor jezelf
Een lessituatie
Anders dan andere technieken
F.M. AlexanderKleine advertenties:

Anders dan andere technieken

Wat de Alexander Techniek anders maakt dan elke andere bestaande vorm van 'lichamelijke' (her-)opvoeding.

door Loes Bredius en Frank Meulendijks
  • de Alexander Techniek leert geen nieuwe bewegingen aan. De Alexander Techniek leert de bewegingen die mensen vaak al een leven lang maken correcter uit te voeren.
  • de Alexander Techniek gaat uit van een correcte lichaamshouding als vertrekpunt voor een correcte beweging, ongeacht wat voor soort beweging dat is. Zeer cruciaal hierbij is dat een correcte lichaamshouding gehandhaafd blijft tijdens het bewegen. Het gaat dus om een correcte lichaamshouding tijdens bewegen.
  • een correcte lichaamshouding tijdens bewegen is een natuurlijk proces. Die houding wordt bepaald door de reactie van het lichaam op de zwaartekracht. Er vindt steeds een optimaal reageren van de gezamenlijke houdings- en bewegings'mechanismen' op de zwaartekracht plaats, mits geen onjuist aangeleerde motorische gewoonten hiermee interfereren.
  • een onjuist aangeleerde motorische gewoonte staat nooit op zichzelf, maar is mede-oorzaak en mede-gevolg van een samenspel van meerdere onjuist aangeleerde motorische gewoonten. Daarom gaat de Alexander Techniek bij het corrigeren van lichaamsdelen steeds uit van het motorisch geheel van het organisme.
  • onjuist aangeleerde motorische gewoonten zijn bijzonder hardnekkig. Het is bij vrijwel alle methoden van lichamelijke (her-)opvoeding een zeer groot misverstand dat deze via het verstandelijk begrijpen ongedaan gemaakt kunnen worden. Alleen het (herhaald) zintuiglijk begrijpen van de motorische werking van het lichaam als geheel, kan correctie mogelijk maken en nieuwe onjuiste gewoontevorming voorkomen.
  • de eigen onjuist aangeleerde motorische gewoonten zijn moeilijk waar te nemen. De onjuist aangeleerde motorische gewoonten sturen immers niet alleen de spieren onjuist aan, maar verstoren ook de manier waarop dit zintuiglijk wordt waargenomen en beoordeeld.
  • een leerling leert niet op de eerste plaats zijn spieren beter te gebruiken, maar leert op de eerste plaats het verschil waar te nemen en te beoordelen tussen een juist en onjuist gebruik van zijn houdings- en bewegings'mechanismen'.
  • een leraar Alexander Techniek maakt een leerling bewust van het verschil tussen een juist en onjuist samenspel van zijn houdings- en bewegings'mechanismen'. Een leraar geeft dit verschil 'objectief' van buitenaf aan. De geoefende handen van een leraar zijn daarom niet te vervangen door bijsturende (altijd subjectief ge´nterpreteerde) woorden.
  • het corrigeren van iemands lichaamsgebruik is individu-gebonden omdat iedereen anders is, ook in het samenspel van onjuist aangeleerde motorische gewoonten. Het Alexander Techniek-leerproces kan daarom per definitie niet in groepsverband overgedragen worden. Toch werken met een (kleine) groep kan alleen op basis van de werkrelatie tussen de leraar en steeds een andere deelnemer, waarbij de andere deelnemers in de gelegenheid zijn om te kijken/luisteren en/of zelfwerkzaam te zijn.


Meer over de Alexandertechniek

Je hebt zojuist de in grijs weergegeven pagina gelezen. Kies een van de andere pagina's om meer te weten te komen over de Alexander Techniek:

Inleiding
'n gebruiksaanwijzing voor jezelf
Een lessituatie
Anders dan andere technieken
F.M. Alexander


Over de auteurs

Frank Meulendijks is gezondheidszorgpsycholoog.
Loes Bredius is leraar Alexander Techniek.
(c) Badhuisstraat 164, 4382 AP Vlissingen. Tel. 0118 410342.
E-mail: loesbredius@zeelandnet.nl
Webpagina: http://people.zeelandnet.nl/atbredius/


Meer in Dans, houding en beweging

'n gebruiksaanwijzing voor jezelf
Een lessituatie
Anders dan andere technieken
F.M. Alexander


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken