InnerNedMeer over assertiviteit:
Assertiviteit (vervolg)
Types assertiviteit
Praten in de Ik-vorm


de rubriek: Psychologisch

Omgaan met lastige mensen
Klagers, agressieve mensen en andere lastige types. Je voelt je er ongemakkelijk bij, geïrriteerd of bang. Een online cursus Omgaan met lastige mensen.
Prijs: € 1,30.

Kleine advertenties:

Wat is assertiviteit?

Klik op de auteursnaam voor meer informatie. Sluiten: ook weer op auteursnaam klikkenKlik op de auteursnaam voor informatie
Met dank aan Studentenpsychologen


Assertiviteit is het opkomen voor je persoonlijke belangen, het uitdrukking geven aan (uiten van) je gevoelens, gedachten en wensen op een gepaste manier (het durven zeggen van wat je denkt, voelt en wilt).

Dit op basis van respect. Respect voor je eigen belangen én respect voor de belangen van de ander.

In principe is assertiviteit gericht op het openhouden van de communicatie (omgang) met anderen en zal assertiviteit (door de eerlijkheid, directheid en openheid) de communicatie stimuleren.

Assertiviteit is wel: vragen om iets, waarbij je de mogelijkheid openhoudt om tot een compromis te komen als er twee belangen botsen.

Assertiviteit is niet: ten koste van alles krijgen wat je wilt of de ander overdonderen. Assertiviteit is dus wezenlijk iets anders als egoïsme of agressie !!

Tekst: J. Haarbosch, studentenpsycholoog KU Brabant


Meer over assertiviteit

Assertiviteit (vervolg)
Types assertiviteit
Praten in de Ik-vorm. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken