InnerNedMeer aura- en chakrahealing:
Inleiding
Wat zijn aura's en chakra's
Aura- en chakrahealing 2
Aura- en chakramuziekKleine advertenties:

De chakra's

Een artikel van Hans van Meteren  Over de auteur 
Over de auteur:[-]
Ik ben webmaster van InnerNed. Als je meer over me wilt weten kun je hier klikken.

De aura wordt verdeeld in een aantal "lagen".

Net langs het lijfelijke lichaam is er de etherische aura, "etherisch dubbel" of etherisch lichaam aanwezig. Deze aura is verantwoordelijk voor het doorgeven van de levensenergie die uit de kosmos op je inwerkt.

Zo'n 40 cm. van de huid van het fysieke lichaam af ligt de astrale aura of het astrale lichaam. Dit is de aura op grond waarvan je soms een indruk van iemand krijgt. Omdat het astrale lichaam onze emoties herbergt, heet het ook wel het emotionele lichaam.

Als een kring om je hoofd ligt het mentale lichaam. Het loopt als een cirkel, waarvan het middelpunt zo ongeveer tussen je wenkbrauwen ligt naar boven en naar beneden, waar het ergens tussen de tepels zijn laagste punt heeft. Links en rechts raakt de cirkel de schouderpunten. Het mentale lichaam helpt je bij het denken, fantaseren, je intu´tie, fantasie en bij creatieve processen.

De buitenste laag is het spirituele lichaam dat groter is naarmate een mens verder is in zijn spirituele ontwikkeling. In je spirituele lichaam liggen de vermogens opgeslagen die je van je ouders hebt meegekregen.

Chakra's

In het Klik!etherisch lichaam zijn "draaikolken" aanwezig die als een soort tornado energie uit de kosmos aanzuigen en deze vervolgens verdelen: de chakra's.
Elk van deze chakra's verzorgt een bepaald gedeelte van het lichaam en transformeert daarbij de levensenergie in verschillende "taakgebieden".
Er zijn vele chakra's, maar de volgende zeven zijn de voornaamste.

Het wortelchakra bij je stuitje
De taak je te wortelen, fysiek sterk te doen zijn. Hij zorgt er letterlijk voor dat je geworteld bent, je veilig kunt voelen. Blokkades in deze chakra maken dat je je niet zeker voelt, wat zich niet alleen in onzekerheid, maar als een soort tegenreactie ook in een overdreven geldingsdrang kan uiten.
Eraan verbonden kleur: rood.

Het heiligbeenchakra, of vertrouwenschakra, onder je navel
Het tweede chakra heeft alles te maken met contact met een ander, vertrouwen, levenstroom, vitaliteit, speelsheid, vervloeien. Het chakra heeft als zintuig de smaak.

Het zonnevlechtchakra, in het maaggebied
De taak je gevoel voor wat goed voor je is en een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen. Het hangt samen met je emoties. Blokkades kunnen leiden tot blokkering van gevoelens of het omzetten van negatief gevoelde gevoelens naar voor jou meer acceptabele, minder bedreigende gevoelens (huilen van woede in plaats van erop los te slaan). Eraan verbonden kleur: geel

Het hartchakra
De taak van de ontwikkeling van gevoelens van onvoorwaardelijke liefde. Blokkades in dit chakra kunnen tot uitdrukking komen in depressiviteit, weinig plezier in het leven. Eraan verbonden kleur: groen, ook: roze

Het keelchakra
De taak je te kunnen uitdrukken en om te luisteren.
Blokkades kunnen ertoe leiden, dat je communicatie niet zo goed verloopt: niet begrijpen en niet begrepen worden, je niet duidelijk kunnen maken. Eraan verbonden kleur: blauw

Het voorhoofdchakra, tussen je wenkbrauwen
Is de zetel van "wijsheid" in de zin van weten wat je met je leven aan wilt. Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je intu´tie. Richtingloosheid, somberheid en zwartgalligheid zijn aanwijzingen voor een niet goed functionerende voorhoofdchakra. Eraan verbonden kleur: indigo

Het kruinchakra
Spiegelt de spirituele ontwikkeling van iemand en kan worden gezien als het "vat" waarin de andere chakra-kwaliteiten zich verzamelen, met name die van het hartchakra. Eraan verbonden kleur: violet.


Meer over Aura's en Chakra's

Inleiding
Wat zijn aura's en chakra's
Aura- en chakrahealing 2
Aura- en chakramuziek


Tips en aanverwant

Magnetiseren
Reiki Massage


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken