InnerNedMeer over Bloesemremedies:
Inleiding
Bloesemremedies wereldwijd
Bachremedies
Ainsworths Bach remedies
Bachremedies toegepast
Bachremedies & astrologie
Bloesemremedies bij dieren
Transformatieremedies
Veel gestelde vragenAromatherapie


Kleine advertenties:

Bloesemremedies wereldwijd

Een artikel van Micha Iedema

De genezende werking van Bloesemremedies

BloemDe bekendste bloesemremedies in Nederland zijn waarschijnlijk de Bach-bloesems. Deze holistische benadering van ziekten en allerlei gemoedstoestanden werd ontdekt door de Britse arts en homeopaat Dr. Edward Bach (1886-1936).

Dr. Bach werkte na zijn artsenstudie als bacterioloog en later als homeopaat en ontdekte hoe belangrijk het is om de psyche van de mens te begrijpen alvorens een ziekte te behandelen. Verder ontdekte hij dat negatieve gemoedstoestanden vaak het herstel van een ziekte in de weg zaten.

De door hem ontdekte 38 bloesemremedies staan nog steeds volop in de belangstelling. De remedies worden ingezet bij bepaalde stemmingen en gemoedstoestanden en niet zozeer bij lichamelijke klachten. Dit laatste is eigenlijk niet helemaal juist omdat door de bloesems veranderingen in stemming en gedrag kunnen optreden, die vervolgens leiden tot lichamelijk welzijn.

Toen ik pas werkte met de Bach-remedies kreeg ik een patiŽnt met al jaren durende buikpijnklachten. 
De moed zonk me in de schoenen toen ik hoorde hoe lang de klachten al bestonden en wat hij allemaal al geprobeerd had. 
Het bleek, dat hij buitengewoon zwaar op de hand was en tijdens het uitgebreide vraaggesprek bleek dat hij heel veel aandacht vroeg op een claimende en klagerige toon. Hij maakte zich ook erg veel zorgen om zijn kinderen, die al lang het huis uit waren en vermeldde ook dat zijn vrouw gek van hem werd.
Ik gaf hem een combinatie mee van Bach-bloesems en zag hem weer na een week of zes, waarbij zijn veranderde gedrag opviel.
De toon van zijn stem was veranderd, het klagerige was er uit verdwenen en hij verbeeldde zich dat zijn buikpijn klachten aanmerkelijk verminderd waren, wat later in de behandeling ook doorzette. Zijn hele stemming was “lichter” geworden en hij was anders naar zijn klachten gaan kijken, wat weer bijdroeg tot herstel.
Ik herinner mij nog goed dat ik het zelf amper kon geloven, hoewel ik zelf al veel baat had gehad bij de remedies.

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat een lichamelijke klacht kan verdwijnen /verminderen door de negatieve gemoedstoestand om te buigen naar een positieve; men kan anders gaan kijken naar de klachten, minder verzet tonen en meer acceptatie.

Overal ter wereld zijn de bloesemremedies de afgelopen jaren heel populair geworden. Veel therapeuten in o.a. Californie, AustraliŽ, Amerika, Alaska, Canada en niet te vergeten in Nederland hebben deze therapie verder uitgewerkt. Er zijn nu zoveel bloesems “op de markt” dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet.

Ik werk nu ruim twaalf jaar met bloesemremedies. Vooral de inzet bij baby’s, kinderen en ook dieren heeft mijn grote aandacht. Het is ongelooflijk hoe snel dieren en kleine kinderen reageren op toediening van bloesems. Naast de bloesems, ontdekt door Bach, zijn er nog andere bloesemremedies die ik soms inzet, al naar gelang de klachten.

Persoonlijk vind ik dat de Bach-bloesems, gemaakt van bloemen op het Europese continent een volledig dekkend geheel vormen in deze contreien.
Alle gemoedsstemmingen, zoals angst, onzekerheid, onvoldoende interesse, eenzaamheid, overgevoeligheid, vertwijfeling en overbezorgdheid voor anderen zijn vertegenwoordigd in de 38 door Dr. Bach ontdekte en (op zichzelf) uitgeteste bloesems. Ze zijn als het ware tijdloos. 
Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de Californische remedies in Californie, de Bushremedies in AustraliŽ en de bloesems op de verschillende continenten. Ik geloof dat je je verbonden voelt met de bloesems die groeien daar waar je leeft en die je ook zelf in je omgeving kunt zien groeien.

Bloesems die ik ook soms inzet zijn:
De Hollandse bloesems (Bram en Miep Zaalberg). Deze remedies zijn met veel aandacht en zuiverheid gemaakt en zijn “helemaal van deze tijd”, d.w.z. gericht op problemen die in deze jachtige tijd vol onrust en chaos welig tieren. Ik ervaar ze als “down to earth”.
De Australische bloesems, de z.g. Bush-remedies. Deze bloesems zijn ontwikkeld door Ian White, homeopaat en afkomstig uit een familie die zich al jarenlang verdiepte in de werking van kruiden. Ik merk dat deze bloesems erg sterk werken en zet deze het meeste in bij (jong)volwassenen. Ik heb goede ervaringen met de Bush remedies o.a. bij patiŽnten die stotteren en/of dyslectisch zijn. 

Verder gebruik ik bij baby’s en kinderen naast de Bach- ook vaak de Californische bloesems, ontwikkeld door de FES (Flower Essences Society). Onder leiding van Richard Katz en Patricia Kaminski zijn al meer dan 100 remedies ontwikkeld en zijn nog vele in een onderzoeksstadium. Hierdoor kan een groot scala aan gemoedsstemmingen worden behandeld.

Het komt er op neer dat op veel plaatsen in de wereld de genezende kracht van de bloesems wordt erkend en ontwikkeld en dat deze alle hun speciale speerpunten hebben.

Het zijn niet alleen bloesems waarvan remedies worden gemaakt, ook edelstenen hebben een duidelijke energie. In de Living Light Remedies, afkomstig uit Canada en ontwikkeld door Jeff Binder, zijn fijngemaakte edelstenen de basis. 
Deze edelsteenelixers zijn vooral bedoeld voor diegenen die hun hogere kwaliteiten willen ondersteunen en ontplooien.

Tot slot kan de bloesemtherapie ook uitwendig worden toegepast. Dit kan door middel van kompressen, gedrenkt in water met de voor het probleem toepasselijke bloesem(s), of door het werken met de z.g. huidzones, een methode die diepgaand is onderzocht en ontwikkeld door Dietmar Kraemer, een Duitse heilpraktiker.

Kraemer verdeelde het lichaam in 243 huidzones. Elke huidzone heeft een link met een bloesem.
Als voorbeeld noem ik een patiŽnte met een hardnekkig eczeemplekje op de kin (de huidzone op de kin correspondeert met de bloesem Aspen). Door een of twee druppels Aspen, vermengd in een crŤme of in wat water, aan te brengen op deze plek verdween het eczeem.

Het werken met bloesemremedies draagt veel bij aan mijn kijk op natuur en gezondheid. De eenvoud en zachtheid van het toepassen van deze therapie maakt deze toegankelijk voor jong en oud, mens en dier.

Micha Iedema, Nijmegen
Yogadocente/natuurgeneeskundig therapeut

Dit artikel is eerder verschenen in ''De Natuur Uw Arts"; www.natuurlijk-welzijn.org.


Meer over bloesemremedies

Bloesemremedies wereldwijd
Bachremedies
Ainsworths Bach remedies
Bachremedies toegepast
Bachremedies & astrologie
Bloesemremedies bij dieren
Transformatieremedies
Veel gestelde vragen


Tips en aanverwant

Het verschil tussen Aromatherapie en Bloesemtherapie
De rubriek Geneeswijzen

starremedies

. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken