InnerNed


In therapie gaan / een therapeut zoeken
Inleiding
Professionaliteit
Macht, kennis en autoriteit
Client-therapeut relatie
Therapie als geschenk
Jouw en therapeut's gevoelens
"Sta in de weg"'s bij therapie
Emotional Freedom Techniques

Psychotherapie en counseling:
Psychosynthese
Gestalttherapie
Neo Hypnotherapie
Voice Dialogue
Zijnsorientatie
Kleine advertenties:

Psychological Reversal, sta in de weg bij therapie

Psychological reversal is onderdeel van Negatieve lessen onbewust geleerd, en een van de redenen waarom therapie vaak niet werkt.

Plaats:

Binnen de verschillende werkwijzen in therapie is er een aantal stromingen dat zich sterk richt op het oplossen van oud zeer. Die stromingen gaan er van uit dat als de emotionele lading van trauma’s opgelost wordt, het probleem dat daar uit voortkwam ook is opgelost. Het trauma verankert het probleem. Haal het anker weg, en de rest lost ook op. Een van die stromingen, die van de TFT en EFT heeft een belangrijk aspect van de werking van trauma’s en het onderbewustzijn verduidelijkt, en hoe je die kennis kan toepassen. Ook oa , spirituele therapie en NLP zijn bekend met het fenomeen wat hier nu beschreven wordt als psychological reversal. Al deze therapievormen hebben ook oplossingen voor deze sta-in-de-weg bij therapie.

Begrip:

Psychological reversal is tegengewerkt worden door je onderbewustzijn. Het onderbewustzijn heeft “omgekeerde”, en negatieve waarheden. Dit is belangrijk omdat het de effectiviteit van therapietechnieken kan blokkeren. Een duidelijk voorbeeld van psychological reversal is depressie.

Oorsprong:

Dr. Roger Callahan heeft bij de ontwikkeling van de TFT-therapievorm de term psychological reversal als benaming in het leven geroepen om aan te geven hoe iemands onbewuste zijn eigen therapiedoelen saboteert. In zijn eerste voorbeeld kwam naar voren dat een vrouw die (bewust) wilde afvallen onbewust wilde aankomen. Dit werd gemeten met Touch for Health methodes, waarbij het de onderbewuste “waarheid” van de persoon via “spiertesten” wordt gedemonstreerd. Niet de benaming is het meest interessant, maar de oplossing die Dr. Callahan daarbij formuleerde: Een affirmatie tijdens drukpuntmassage waarin het probleem vanuit het positieve kan worden benadert: ik hou van mezelf met mijn probleem en accepteer mezelf volledig met mijn probleem (en nog meer in deze trant). Waar voor de affirmatie de therapiemethode die bestaat uit het ontladen van emotionele lading dmv het tikken op eindpunten van meridianen niet werkt, werkt na de affirmatie deze methode wel. Door de affirmatie wordt tijdelijk de psychological reversal opgeheven.

Effect:

Psychological reversal kan zich uiten als het saboteren van therapie, en het niet wezenlijk verder komen in therapie ondanks het praten en emoties uiten. Het lijkt er niet op dat mensen niet van hun problemen af willen, onbewust willen ze er niet vanaf. Mensen met problemen ervaren het als weerstand tegen het goede. Het kan zo’n zwaar werk zijn om therapiedoelen te bereiken als je onderbewustzijn je tegenwerkt. Het onderbewustzijn is altijd actief ook als dieper gevoel en heeft dus een langere adem al het bewustzijn dat kort en krachtig door blokkades heen kan breken.
Feitelijk geeft psychological reversal een idee over waarom sommige mensen hun problemen gaan rechtvaardigen.

Samenhang:

Het verschil (of tegenstelling) tussen bewuste en onderbewuste wordt door bv NEI incongruentie genoemd. Het opsporen van deze incongruenties kan gedaan worden door het lezen van de reactie van het onderbewustzijn via spiertesten zoals gebruikt bij Touch for Health, Kinesiologie ed. NEI kan ze ook oplossen.

Er zijn ook therapievormen zoals bijvoorbeeld spirituele therapie waarbij de term toestemming een belangrijke plaats heeft. Zonder de toestemming mag een traumatische lading niet worden verwijdert. Hier wordt feitelijk geduid op een leerproces dat eerst moet worden voltooid, een gezonde houding en perspectief moet worden bereikt (geleerd) voordat er iets met de lading mag worden gedaan.

Waarom:

Redenen waarom iemand in de toestand van psychological reversal komt zijn altijd geleerde van negatieve conclusies van een trauma(‘s):
Mensen denken dat ze het niet waard zijn om van hun problemen af te komen, denken dat het onveilig is om van een probleem af te komen, gehecht aan probleem, dat “ze” gelijk hebben in de negatieve conclusie ( bv jezelf slecht vinden, dus moet ik gestraft worden ), en onbewuste voordelen van de negatieve conclusie. Dit kan dus leiden tot een fatale aantrekking tot negatieve situaties en dit benadrukt het belang van het leerproces (denk NLP) en het omkeren van negatieve conclusies.

“Ik mag er pas zijn als ik er niet mag zijn.” Ik mag er pas zijn als het negatieve wordt uitgedragen, bijvoorbeeld ik mag er pas zijn als ik mezelf straf, of bijvoorbeeld ik mag er pas zijn als mijn seksualiteit er niet is, of ik mag er alleen zijn als ik mezelf wegcijfer.

Hiermee saboteert het onbewuste de bewuste therapiedoelen.

Verdere uitleg en speculatie:

Een traumatische ervaring is pijnlijk en bedreigend, en het onderbewustzijn probeert zich te verdedigen met een aantal mechanismen. Sommige daarvan werken uiteindelijk tegen onszelf, zoals verdringen en ontkennen, want die wat je niet erkent kan je niet veranderen. Bij psychological reversal komen we het geloof in negatieve conclusies tegen. Identificatie met beperkende negatieve conclusies. Twijfel aan de zuiverheid en puurheid van eigen intentie en zijn. Het resultaat is dat we niet bereid zijn en niet in staat zijn om de pijn of problemen los te laten.

Een trauma kan gezonde basisaannames uit het onderbewustzijn in twijfel trekken, of juist ongezonde activeren.
Trauma’s kunnen wel opgelost worden via bv EFT of NEI als de affirmaties worden toegepast (ondanks psychological reversal) of via Spirituele Therapie doordat de therapeut die direct uit de aura-energie haalt.
Een aanname is dat als mensen gezonde waarheden dmv affirmaties of meditaties in hun onderbewustzijn griffen, de problemen niet zullen optreden, en trauma’s niet gecompliceerd zouden worden en zo lang met mensen meegetorst zouden worden.

Verder lezen?

EFT is een zelfhulpmethode om de emotionele lading van trauma's af te halen en die kan je hier leren. EFT kan de verankering van negatieve conclusies opheffen. Meer over negatieve conclusies, en het oplossen daarvan door middel van confronteren, of het tegenovergestelde (dus positieve zinnetjes).

Copyright Ben Meijer, trainer Realisatie Trainingen


Een therapeut zoeken / in therapie gaan

Inleiding
Professionaliteit
Macht, kennis en autoriteit
Client-therapeut relatie
Therapie als geschenk
Jouw en therapeut's gevoelens
"Sta in de weg"'s bij therapie
Emotional Freedom Techniques


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken