InnerNedMeer over boeddhisme:
Startpagina
De 4 edele waarheden
Het achtvoudige pad
Tibet: gebedsmolens
Mantra Om Mani Padme Hum

Besproken religies:
Christendom
Boeddhisme
Hindoeisme
De Islam
Soefisme
Taoisme
WiccaKleine advertenties:

Boeddhisme: religie of godsdienst?

Een godsdienst is het boeddhisme niet, want het kent geen god.

Een religie? Naar mijn idee wel, want het wil je (opnieuw) verbinden met je ware natuur, een innerlijke vrede, waarin het aardse lijden is 'opgelost'.

Het hedendaags boeddhisme kun je het beste beschouwen als een ethische, psychologische filosofie of als een niet-godsdienstige, spirituele levensbeschouwing, waarvoor noch dogma noch geloof nodig is.*

Boeddha

Het woord Boeddha betekent zoiets als 'verlichter'.

Daarmee is die naam niet alleen verbonden met de historische figuur Boeddha, maar staat het ook voor een principe: in ieder mens is de Boeddha-natuur aanwezig, die erop wacht ont-dekt te worden.
Over dit alles en meer hierna.
Eerst iets meer over de historische Boeddha.

Meer dan 2600 jaar geleden werd de Boeddha als Siddharta geboren uit een voorname Noord-Indiase familie.
Hij werd ook Gautama of Shakyamuni genoemd. Gautama naar een vedische leraar waarvan zijn familie zou afstammen, Shakyamuni naar zijn stam (Shakyamuni betekent: wijze uit de Shakya-stam).

Voorspellers zeiden, dat hij ˛f een wereldleider ˛f verlicht zou worden.

Boeddha groeide in zijn gezin in weelde en ge´soleerd van de wereld op. Van zaken als ouderdom, verval, dood, lijden, ziekte werd hij afgeschermd. Zijn opvoeding was er vooral op gericht dat hij een wereldlijke carriŔre zou maken.

De overlevering vermeldt, dat hij op enkele van zijn uitstapjes buiten het paleis een oude man, een dode, een zieke en een asceet ontmoette.
Deze ervaringen brachten hem aan het denken over de aard van het leven: ziekte, ouderdom en dood (de confrontatie met de oude man, de zieke en de dode) en de mogelijkheid vrij te zijn van kwaad en lijden (de asceet).

Toen hij 29 was besloot Siddharta zich terug te trekken en een zwervend bestaan te gaan leiden. Hij vastte en onderwierp zijn lichaam aan allerlei beproevingen. Daardoor werd zijn lichaam zo uitgeput dat hij zich moet hebben gerealiseerd dat hij zo niet verder zou komen: hij trok zich terug in meditatie en bereikte toen hij 35 was de verlichting.

Boeddha's leer is op zijn eigen ervaringen gebaseerd: dat je in dit leven de verlichting kunt bereiken en dat je dat helemaal zelf in de hand hebt.

Een mooi boek over de Boeddha is: 'Siddharta' van Hermann Hesse, niet echt een wetenschappelijk boek, maar wel een mooi verhaal dat op mij een grote indruk heeft gemaakt.

Wat ontdekte Boeddha?

Even heel populair gezegd ontdekte Boeddha dat er vier dingen in het leven als een paal boven water staan. De eerste twee zul je wel herkennen. Van de volgende twee hoop ik dat je zult gaan ervaren dat ze even waar zijn als de eerste.

De vier edele waarheden zoals ze worden genoemd zijn:

 

  1. Het leven is moeilijk
  2. Dat komt omdat we verlangen naar zaken die ons onmogelijk bevrediging kunnen geven en koste wat kost aan van alles willen vasthouden
  3. Iedereen kan van moeilijkheden bevrijd worden
  4. Dat is mogelijk door een mededogend leven te leiden dat gekenmerkt wordt door deugd, wijsheid en meditatie.

Meer over de vier edele waarheden.


Meer over het boeddhisme

De 4 edele waarheden
Het achtvoudige pad
Tibet: gebedsmolens
Mantra Om Mani Padme Hum


Andere religies

Christendom
Boeddhisme
Hindoeisme
De Islam
Soefisme
Taoisme
Wicca


Tips en aanverwant

Het bredere kader: spiritualiteit
Mantra's
Mandala's


Aanbevolen literatuur:


- Lama Surya Das - De ontwakende Boeddha - Tibetaanse wijsheid voor de westerse mens.
1998, Forum, Amsterdan - ISBN: 90 225 2324 1

- Boeddhisme, het geillustreerde standaardwerk, onder redactie van Kevin Trainor. Het Spectrum/Standaard uitgeverij (Vertaling van Buddism; the illustrated guide);ISBN 90-274-7692-6
- Hedendaags boeddhisme, een complete inleiding tot de principes en praktijk van het boeddhisme, Gill Farrer-Halls. Bosch & Keuning (Vertaling van Encyclopedia of buddhis wisdom); ISBN 90-246-0577-6

. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken