InnerNedOver het christendom:
Inleiding
Omvallende dogma's
Zenmeester Jezus
Een cursus in wonderen

Besproken religies::
Christendom
Boeddhisme
Hindoeisme
De Islam
Soefisme
Taoisme
WiccaKleine advertenties:

Omvallende dogma's

Nieuw licht op de boodschap van Jezus.

Elders op InnerNed, bij de inleiding tot de sectie religies heb ik het volgende geschreven:

"Religies zijn ontstaan uit ervaring van mensen die door meditatie, vasten, filosoferen of wat dan ook beseften, dat ze meer zijn dan alleen een lichaam. Dat ze een kern bezitten die verbonden is met, of deel uitmaakt van, 'iets heel anders'."

"Die mensen hebben hun ervaringen opgeschreven. In nogal wat gevallen zijn zij - misschien wel tegen wil en dank - leider of stichter geworden van een godsdienst."

"Van hun uitingen zijn van lieverlede vaak dogma's gemaakt.
Hun woorden werden geïnterpreteerd, op een goudschaaltje gewogen. Van wat ze stamelend wilden vertellen over hun ervaring werden verhalen gemaakt. In de loop van de tijd werden die verhalen aangevuld, veranderd, er kwamen commentaren op. Om nog maar te zwijgen van opzettelijke aanvullingen en vervalsingen om de macht van de kerk zeker te stellen."

"De boeken die daaruit voortkwamen werden vaak als de ervaring zelf beschouwd en mensen begonnen anderen, met andere boeken, te beschouwen als onwetenden.
Een tragedie die zijn weerga niet kent werd daaruit geboren. Godsdienstoorlogen zijn niet van nu alleen: ze zijn er vanaf de tijden dat de lettertjes in die "heilige boeken" belangrijker werden gevonden dan de ervaring van waaruit die boeken ontstonden.
Ervaringen die altijd leiden tot een grenzenloos mededogen en een grenzenloze liefde."

Omvallende dogma's

Over ondermeer dit onderwerp gaat het boek 'Omvallende dogma's' van Kitty van Lochem

Omvallende dogma´s is geen droge, afstandelijke theologische verhandeling. Integendeel, het is een fris en persoonlijk geschreven document dat wil laten zien dat met al het ´getheologiseer´ enorme barrières zijn opgeworpen. Levende waarheid is eeuwenlang in starre, dogmatische vormen geperst en aangepast aan politieke overwegingen en kerkelijk eigenbelang. De oorspronkelijke kernboodschap van Jezus is daardoor eeuwenlang in sterk vertekende vorm tot ons gekomen of ons zelfs onthouden.

Pas in onze tijd komen oude, lang verborgen waarheden opnieuw aan het licht en beginnen kerkelijke leerstukken en dogma´s als dominostenen om te vallen. De springlevende en nog steeds actuele kernboodschap van Jezus wordt nu beter zichtbaar. Zij houdt in dat ieder mens in zichzelf de inspiratiebron die ´God´ wordt genoemd, kan ervaren. Het is een proces van innerlijke afstemming en bewustwording, dat je inspireert tot trouw zijn aan je diepste weten en tot het volgen van je eigen weg. Het is een weg van persoonlijke groei die tot doel heeft om je diepste zelf te verwezenlijken door liefdevoller, vrijer en creatiever te gaan leven.

Kitty van Lochem studeerde rechten in Groningen en Amsterdam en werkte jarenlang als fiscaal juriste. Ze heeft geen kerkelijke achtergrond. Persoonlijke ervaringen motiveerden haar tot het schrijven van dit boek.

Uit het voorwoord van Prof. dr. C. J . den Heyer:

`Met vreugde begroet ik dan ook de verschijning van dit boek van Kitty van Lochem. Zij doet op heldere wijze verslag van haar eigen zoektocht in de Bijbel en in de geschiedenis van de theologie. Er is moed voor nodig om dit alles op papier te zetten. Zij heeft dat weloverwogen en met kennis van zaken gedaan. Voor al diegenen die hebben ervaren dat de bekende en vertrouwde dogma´s zijn omgevallen kan haar boek een hulp bieden bij het ordenen van gedachten en bij het zoeken naar inspirerende antwoorden op oude en nieuwe vragen betreffende zin en samenhang van het menselijk bestaan.´

Enkele commentaren van lezers

`Alles wat ik met jarenlang moeizaam sprokkelen en heel veel lezen aan de weet ben gekomen, staat hier glashelder, goed gedocumenteerd en overzichtelijk op een rijtje. Fantastisch.´ (C.S., Wijchen)

`Ik had altijd al het idee dat de kerk de waarheid had verdraaid, maar dat het zo erg was, wist ik niet. Ik kon niet geloven wat de kerk mij vroeger leerde en daarom heb ik de kerk verlaten. Jij verwoordt het spirituele gedachtegoed van Jezus op een kernachtige wijze!´ (W.vO., Amersfoort)

´Ik heb Omvallende Dogma´s met ongelooflijk veel interesse gelezen. Jij weet heel helder tot de kern door te dringen. Petje af. Voor mij op dit moment heel wezenlijk.´ (L.G., Amstelveen)

´Met heel erg veel plezier heb ik je boek gelezen. Ik vind het geweldig goed geschreven, puntig, helder en heel eigen met jouw humor. Jij bent het voor mij duidelijk, en dat vind ik prachtig. Heel plezierig vind ik je analytische aanpak. De jurist spreekt hier in door. Het is natuurlijk een onderwerp waar ik erg veel belangstelling voor heb (...). Omvallende dogma´s helpt me door te dringen tot de kern.´ (M.C-L., Leusden)

´Dit boek zouden ze op scholen moeten lezen. Hier staat in waar het in wezen om gaat.´ (R.K., Deventer)

`Je hebt het heel eenvoudig en helder geschreven. Dat vind ik een prestatie, want maar al te gemakkelijk verzandt je in allerlei theologische kwesties waar men zich al eeuwen het hoofd over breekt. (...) Jouw zoektocht heeft veel betekenis voor mij.`(C.dCdJ-H, Joppe)

Nadere informatie

Leverbaar via de boekhandel of via de web-site van de uitgever.
Gegevens uitgever: tel.: 0570.678900, fax.: 0570.624632, internet: http://www.ankh-hermes.nl


Meer over het christendom

Inleiding
Omvallende dogma's
Zenmeester Jezus
Een cursus in wonderen


Andere religies

Christendom
Boeddhisme
Hindoeisme
De Islam
Soefisme
Taoisme
Wicca


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken