InnerNedOver het christendom:
Inleiding
Omvallende dogma's
Zenmeester Jezus
Een cursus in wonderen

Besproken religies::
Christendom
Boeddhisme
Hindoeisme
De Islam
Soefisme
Taoisme
WiccaKleine advertenties:

Zenmeester Jezus

Hieronder het artikel zoals dat is verschenen in 'de Troubadour', het halfjaarlijkse boeken-magazine van uitgever Servire te Utrecht. Het is van de hand van Jos Stollman, de schrijver van het boek Zenmeester Jezus. (Servire-Kosmos/Z&K Utrecht, ISBN 90-215-9555-9) die nadrukkelijk toestemming voor plaatsing op deze site heeft gegeven.


Een vondst

In 1980 liep ik bij toeval tegen het Thomas-evangelie aan; ik vond het dunne blauwe boekje (in de uitgave van Karnak) tussen de religieuze werken bij boekhandel 'van der Galie' in Utrecht. Al meteen bij de eerste kennismaking werd ik er diep door geraakt. Ik ontmoette een Jezus die direct tot mijn hart sprak, ontdaan van alle theologische franje. In de loop van de jaren daarna ontwikkelde Thomas zich tot een trouwe metgezel. Het boekje had ik altijd bij me als ik me enkele dagen terugtrok ter bezinning en regelmatig citeerde ik eruit als ik ergens een toespraak moest houden.

Een andere Jezus

De Jezus die we kennen uit de bijbelse evangeliŽn, is ver van ons verwijderd, een onbereikbaar ideaal, bijna onmenselijk. De kerk ontfermde zich in de eerste eeuwen van onze jaartelling over de erfenis van de mens Jezus en kneedde zijn ideeŽn naar eigen inzicht tot een theologisch bouwwerk dat het zicht op de oorspronkelijke mens Jezus totaal vertroebeld heeft. Het Thomas-evangelie, opgegraven in 1945 bij Nag Hammadi in Egypte, toont ons een heel ander beeld.
Terwijl de canonieke  ? 
Toelichting:[-]
Door de kerk officieel goedgekeurde.
evangeliŽn ons Jezus` leer ingebed in een levensverhaal bieden, vinden we bij Thomas alleen een serie uitspraken, logia genaamd, waarin Jezus zich richt tot zijn leerlingen. De helft van deze 114 uitspraken heeft parallellen in de ons bekende evangeliŽn, zij het dat ze bij Thomas over het algemeen in een primitievere vorm aangetroffen worden. Dit deed al snel het vermoeden rijzen dat het Thomas-evangelie in zijn oorspronkelijke vorm wel eens ouder zou kunnen zijn dan, en dus onafhankelijk van, de evangeliŽn uit de bijbel.

Het dispuut hierover is nog steeds gaande maar steeds meer onderzoekers zijn geneigd in Thomas een onafhankelijke traditie te herkennen, waarvan de oorsprong teruggaat tot diep in de eerste eeuw. De meest stoutmoedige dateringen gaan terug tot rondom het jaar 50, waarmee dit evangelie het oudste christelijke document zou zijn waarover we beschikken. De argumenten voor een vroege datering en onafhankelijkheid van de canonieke evangeliŽn kunnen worden samengevat in een paar punten:
1. Het genre, een verzameling uitspraken, is primitiever dan de biografieŽn in de canonieke evangeliŽn.
2. De uitspraken bij Thomas tonen geen van de redactionele kenmerken die eigen zijn aan de parallellen bij Marcus, MattheŁs en Lucas. Hierdoor hebben ze een authentieker karakter, het vertoont nog duidelijk de kenmerken van een mondelinge overlevering.
3. Het Thomas-evangelie kent geen enkele vorm van uitgewerkte theologie. Geen verlosser, geen messias, geen zoon van God, geen opstanding, geen eschatologische duidingen  ? 
Toelichting:[-]
Verwijzingen naar de eindtijd.
Als deze overwegingen allemaal juist zijn, betekent dit dat dit evangelie wel eens dichter bij de historische Jezus zou kunnen staan dan de ons vertrouwde geschriften.


Meer over Zenmeester Jezus

Zenmeester Jezus 2
Zenmeester Jezus 3
Zenmeester Jezus 4
Tekst van het Thomas-evangelie


Over de auteur

Een bijdrage van Jos Stollman. Jos Stollman heeft een mooie site waarop meer over zijn boek en over het Thomas-evangelie.


Meer over het christendom

Inleiding
Omvallende dogma's
Zenmeester Jezus
Een cursus in wonderen


Andere religies

Christendom
Boeddhisme
Hindoeisme
De Islam
Soefisme
Taoisme
Wicca


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken