InnerNedYoga Stromingen:
Kundalini Yoga
Kripalu Yoga
Karma yoga
Jnana yoga
Hatha yoga
Dru Yoga
Bhakti yoga
Kleine advertenties:

Dru yoga

door Franklin van Vliet

Dru Yoga, de Yoga van het hart

De naam 'Dru' komt van het Sanskriet 'Dhruva' dat 'gefixeerd', 'vast punt' of 'gecentreerd' betekent. Door de beoefening van Dru Yoga richten we ons bewustzijn op ons eigen centrum, het hart of het Zelf.

Dru Yoga benadert het leven op unieke wijze. Het stelt je in staat iedere situatie die zich aandoet met zelfvertrouwen tegemoet te treden. Als je je lichaamsbeweging vanuit een diep bewustzijn aanstuurt, kan zelfs een eenvoudig handgebaar een grote innerlijke verandering teweegbrengen. Dru Yoga stelt je in staat je los te maken uit de beperkingen van het leven en uitdrukking te geven aan wie je werkelijk bent. 

 Dru Yoga is een vorm van Yoga die door de Indiase mysticus en leraar Mansukh Patel naar het westen is gebracht. Door zijn ouders is hij verbonden met de traditie en spirituele lijn van Mahatma Gandhi en die verbinding uit zich door zijn inspanningen voor wereldvrede en geweldloosheid. In de Dru Yoga opent zich de weg naar het hart, de weg van liefde en innerlijke vrede.

Energy Block release

Mensen bewegen zich voortdurend temidden van de dynamiek van het leven; alle ervaringen, vreugdevol of pijnlijk, alle emoties en angsten worden vastgelegd in onze herinnering. Deze ervaringen kunnen zich vastzetten in ons lichaam en blokkeren zo onze energiestroom. Gewrichten, spieren en organen slaan deze spanning op en kunnen aanleiding geven tot fysieke klachten, zoals vermoeidheid, pijn of ontsteking.

In de Dru Yoga wordt gebruik gemaakt van vloeiende en zachte bewegingen om bewustzijn te ontwikkelen en de geblokkeerde energiestroom weer op gang te brengen. Deze oefeningen zijn vaak verbonden in series opeenvolgende bewegingen die ''Energy Block release sequenties'' worden genoemd. In iedere sequentie worden zachte vloeiende yogahoudingen gecombineerd met min of meer eenvoudige strekkingen.  Spieren en gewrichten worden echter in de Dru Yoga nooit geheel gestrekt, alle bewegingen en houdingen zijn rond en zacht, zodat de energiestroom niet onderbroken wordt.

Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van mudra's (handhoudingen) en affirmaties om het bewustzijn voor de subtiele energie te bevorderen.

Dru Yoga werkt met yoga oefeningen die een specifieke werking hebben op het hart. Door het openen van de energie van het hartcentrum (anahata ofwel 4e chakra) kunnen we de wereld liefdevoller zien en ervaren hoe we met mildheid en vertrouwen in het leven kunnen staan.

In de combinatie bovenstaande aspecten van de Dru Yoga ligt de sleutel tot genezing: transformatie van pijn en angst door de helende ervaring van liefde en innerlijke vrede.

Detraumatisatie & Dru Yoga therapie 

De Life foundation, de organisatie die rondom Mansukh Patel is opgericht en gegroeid bestaat uit een groep toegewijde professionals die de Dru Yoga overal ter werld inzetten en onderwijzen. Het cursus- en opleidingscentrum bevindt zich in Noord-Wales maar inmiddels is de Life Foundation ook in andere landen vertegenwoordigd. 

In vele landen bestaan inmiddels Dru Yoga docentopleidingen. Een belangrijk aspect van het werken met Dru Yoga is de zogenaamde detraumatisatie. In gebieden waarin crisis of oorlog is geweest werken mensen van de Life Foundation om het lijden te verzachten en de helende werking van Dru Yoga te gebruiken om traumatische ervaringen te verwerken. Hulpverleners ter plaatse krijgen instructie om slachtoffers beter te kunnen helpen. Velen die met Dru Yoga therapie zijn gaan werken hebben de diepgaande effecten ervan kunnen ervaren.

Dru Yoga in Nederland en Belgie

De Dru Yoga in Nederland heeft een enorme impuls gekregen door de oprichting van de Nederlands Dru Yoga-docentenopleiding. In vele plaatsen in Nederland en Belgie is het inmiddels mogelijk Dru Yoga-lessen te volgen. 

Regelmatig is Mansukh Patel in Nederland en is hij ook in de aandacht van de media: Ohm TV zond een 19-delige serie met programma's uit over Mansukh Patel en de Bhagavad Gita. Meer informatie over deze vorm van Yoga is te krijgen bij het kantoor van de life Foundation in Nederland (tel. 0488-491387) of via de website.


Meer over dit onderwerp

De volgende websites bieden meer informatie over Dru Yoga
www.druworldwide.com
www.dru-nl.org
www.santosh.nl


Over de auteur

Dit was een bijdrage van Franklin van Vliet van Santosh trainingen in Utrecht.


Meer Yoga stromingen

Inleiding
Kundalini Yoga
Kripalu Yoga
Karma yoga
Jnana yoga
Hatha yoga
Dru Yoga
Bhakti yoga


Meer over Yoga

Wat is Yoga eigenlijk?
Ademen
Vragen over yoga
Yogastromingen
Yoga voor kinderen
Yoga avontuur voor kinderen
Zwangerschapsyoga
Open yoga-uur Nijmegen
De Zonnegroet


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken