InnerNedPsychotherapie en counseling:
Inleiding
Eclectische therapie
Gestalt en Gestalttherapie
Hermiaanse therapie
Hypnose & hypnotherapie
NEI, Neuro Emotionele Integratie
Neo hypnotherapie
de Option-methode
Psychosynthese
Rebirthen
Spirituele therapie
Transformatiewerk
Voice Dialogue
Zijnsorientatie
Lichaamsgericht (Rubriek)Kleine advertenties:

Eclectische therapie

Een bijdrage van Annemarie Verheijen

Volgens Van Dale: "het streven om verschillende denkvormen, werkwijzen, stijlen of motieven te versmelten tot iets nieuws, het beste uitkiezend. "

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet op ťťn stroming of op een specifieke theorie richt maar gebuik maakt van verschillende therapieŽn, behandelwijzen en concepten, en daaruit elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliŽnt en het probleem.

In de loop der tijd veranderden psychotherapeuten hun schoolgebonden werkwijzen en stapten binnen hun praktijk over op het naar eigen inzicht toepassen van methoden waarvan zij ondervonden dat die effectief waren bij bepaalde klachten en problemen. Zo ontstonden eclectische therapievormen.

Bij een eclectische werkwijze staan de persoonlijke kwaliteiten en inbreng van de therapeut voorop in plaats van de behandeltechniek. De therapeutische relatie kan hierdoor een verdieping krijgen. De professional zal op een creatieve en vaak ook intuÔtieve manier zijn handelen aansluiten op de individuele situatie en de behoeften en kwaliteiten van de cliŽnt. In dit opzicht wijkt eclectische therapie af van veel andere therapieŽn waar de te volgen methodiek veelal op de voorgrond staat. Deze werkwijze vraagt van de therapeut dan ook om breed opgeleid te zijn en tegelijk in staat te zijn eigen werkwijzen te ontwikkelen en een behandeling te geven waarbinnen de verschillende technieken en methoden moeiteloos geÔntegreerd worden. Dit impliceert veelzijdigheid en vrijheid in de beroepsbeoefening en leidt er toe dat er veel vormen van eclectische therapie bestaan.

Binnen Creation Company, werk ik met diverse methoden uit de psychotherapie, creatieve therapie, natuurgeneeskunde, spiritueel-energetische therapie, lichaamswerk, coaching en maatschappelijke dienstverlening. Aandachtgebieden zijn het: spirituele-, lichamelijke-, psychische - en maatschappelijke welzijn. 


Meer over psychotherapie

Eclectische therapie
Gestalt en Gestalttherapie
Hermiaanse therapie
Hypnose & hypnotherapie
NEI, Neuro Emotionele Integratie
Neo hypnotherapie
de Option-methode
Psychosynthese
Rebirthen
Spirituele therapie
Transformatiewerk
Voice Dialogue
Zijnsorientatie
Lichaamsgericht (Rubriek)


Tips en aanverwant

Rubriek Psychologie
Tips voor als je een therapeut zoekt


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken