InnerNedGestalttherapie:

Psychotherapie en counseling:
Inleiding
Eclectische therapie
Gestalt en Gestalttherapie
Hermiaanse therapie
Hypnose & hypnotherapie
NEI, Neuro Emotionele Integratie
Neo hypnotherapie
de Option-methode
Psychosynthese
Rebirthen
Spirituele therapie
Transformatiewerk
Voice Dialogue
Zijnsorientatie
Lichaamsgericht (Rubriek)Kleine advertenties:

Gestalt en Gestalttherapie

door Paula van Rein

GestaltGestalttherapie is een vorm van psychotherapie die rond 1940 door Fritz en Laura Perls is ontwikkeld als tegenhanger voor de psychoanalyse.

De focus bij deze therapievorm ligt meer op het proces (wat er gebeurt) dan op de inhoud (wat er besproken wordt) met het accent op wat er hier-en-nu wordt gedaan, gedacht en gevoeld in het contact tussen therapeut en cliŽnt. Men maakt hierbij vooral gebruik van het gewaarzijn van zowel therapeut als cliŽnt.

De beschrijvende manier van waarnemen, zonder interpretatie, opent de mogelijkheid om uit oude denkpatronen te blijven en met een frisse blik naar de situatie te kijken.

Onderwerp van de sessie is datgene wat nu speelt; wat "voorgrond" is. Men gaat ervan uit dat ons zelfregulerend mechanisme het meest urgente voorgrond laat worden en ernaar streeft dat onaffe "Gestalten" worden afgemaakt. Met ander woorden; situaties waarmee we ons niet goed voelen blijven zich aandienen totdat wij ze bevredigend hebben afgerond.

Het contact tussen de therapeut en de cliŽnt is de belangrijkste factor; de cliŽnt kan met zijn/haar gedrag experimenteren in de veilige omgeving die de therapeut creŽert, als een oefening voor het contact met zichzelf en anderen.
Door zichzelf bewuster waar te nemen leert de cliŽnt bewuster keuzes te maken en dus bewuster te handelen.
De therapeut fungeert daarbij als een soort spiegel; hij/zij geeft de cliŽnt feedback op zijn/haar gedrag.

In Gestalttherapie spreekt men over "experimenten". De therapeut nodigt de cliŽnt bijvoorbeeld uit een situatie uit zijn dagelijks leven te spelen. Door op verschillende stoelen te gaan zitten kan de cliŽnt als het ware in de huid kruipen van zichzelf en zijn "tegenspelers". De dialoog die er zo ontstaat geeft de cliŽnt de mogelijkheid wat afstand te nemen en werkt vaak verhelderend.

In andere experimenten ligt de aandacht meer op het lichamelijk gewaarzijn; de cliŽnt versterkt bijvoorbeeld bepaalde bewegingen die hij zich daarvoor nauwelijks bewust was. Meestal ontdekt hij/zij daardoor de verborgen betekenissen van deze bewegingen.

Gestalttherapie heeft het doel de cliŽnt te helpen naar een groter gewaarzijn van wat hij/zij doet en hoe daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te dragen.


Meer over psychotherapie

Eclectische therapie
Gestalt en Gestalttherapie
Hermiaanse therapie
Hypnose & hypnotherapie
NEI, Neuro Emotionele Integratie
Neo hypnotherapie
de Option-methode
Psychosynthese
Rebirthen
Spirituele therapie
Transformatiewerk
Voice Dialogue
Zijnsorientatie
Lichaamsgericht (Rubriek)


Tips en aanverwant

Rubriek Psychologie
Tips voor als je een therapeut zoekt


Over de auteur

Dit was een bijdrage van Paula van Rein. "Mijn naam is Paula (1958) en ik heb na VWO-B en Nijenrode (bedrijfskunde) bijna 20 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. 
Nu, een academische studie en twee psychotherapie opleidingen verder, ben ik transpersoonlijk psychologe en heb een kleine eigen praktijk in de buurt van Antwerpen. Mijn telefoonnummer is 0032 3 294 7022.
Meer weten over Gestalt, Psychosynthese en Hypnose? Welkom op http://www.vanrein.be."

 


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken