InnerNedCommunicatie en relaties:
Kernkwadrantenspel
Lichaamstaal
NLP
Een gesprek beginnen
Je mening geven
Omgaan met conflicten
Assertiviteit
Omgaan met kritiek
Emotionele chantage
Emotionele intelligentie
Emotionele verbondenheid
Diagnose in relaties
Sprank communicatiemodel
Tweelingzielen en zielmaatjes
Spiritualiteit in relaties
Emotionele intelligentie in relaties

Een bijdrage van Ans RemmitsTer nagedachtenis aan Ans Remmits (1K)

Wat heb je aan een hoog IQ wanneer je niet gemakkelijk relaties onderhoudt?
Wat heb je aan een uitgebreid CV als je maar moeilijk om kunt gaan met tegenslagen in je leven? Wat heb je aan diploma's wanneer je je toch van binnen onzeker blijft voelen?
Wat heb je aan een baan wanneer je door je perfectionisme jezelf steeds meer onder druk zet omdat de je mond niet durft open te doen tegen je baas?

Bovenstaande vragen verwijzen naar iets heel essentieels:
als het erop aan komt, kom je niet zo heel ver met (een hoge) intelligentie alléén.
Leunen op dat ene been, zal je niet fundamenteel écht verder helpen.
Om goed te kunnen wandelen op het pad van het leven, heb je twee benen nodig. D.w.z. emotionele intelligentie oftewel het EQ is ook erg belangrijk. De hoogte van het IQ is voornamelijk aangeboren, de hoogte van het EQ ligt bijna niet vast. Je kunt er zelf veel aan doen om je EQ te ontwikkelen.
EQ is een breed begrip waaronder allerlei communicatieve vaardigheden vallen zoals het tot expressie brengen van gevoelens, inlevingsvermogen in de ander, empathie, intuïtie, initiatiefrijk optreden, hoe ga je om met emoties, constructief omgaan met mensen, je niet verliezen in details of perfectionisme etc.

Tijdens je schooljaren wordt een groot beroep gedaan op je IQ: lesjes van buiten leren, reproduceren, logisch redeneren, etc. Helaas werd er geen aandacht besteed aan de mens-vaardigheden! Vreemd omdat communiceren een heel belangrijk middel is om persoonlijke doelen en levensgeluk te bereiken. Met een goed ontwikkeld EQ kun je ver komen in je persoonlijk leven Het kan een grote bijdrage leveren aan:

  • plezierige, soepele en harmonieuze relaties in werk en privé-leven
  • zelfvertrouwen en persoonlijke uitstraling
  • realisering van hartwensen

Kortom: EQ is een belangrijke factor die bijdraagt aan een gelukkiger leven.

Aspecten die van belang zijn

*stap 1:
aanzet tot het tot expressie brengen van je gevoelens en het verkennen van je eigen persoonlijke communicatiestijl.

*stap 2: empathie : aandacht voor gevoelens van anderen.
Aansluiting bij anderen vind je eerder als de vaardigheid van empathie onder de knie hebt.

*stap 3: Nonverbaal gedrag
Bij het op één lijn krijgen van emoties, intenties en gedrag, speelt nonverbale kommunikatie een grote rol Als je jezelf stevig wil neerzetten, moet er congruentie zijn tussen je verbale en nonverbale gedrag Aandacht daarom voor: lichaamstaal, houding, stemvariatie etc.

*stap 4: conflicthantering
Inzicht in remmende en stimulerende emoties en gevoelens, is van wezenlijk belang bij het goedomgaan met moeilijke mensen en situaties.


Meer over communicatie en relaties

Inleiding
Kernkwadrantenspel
Lichaamstaal
NLP
Een gesprek beginnen
Je mening geven
Omgaan met conflicten
Assertiviteit
Omgaan met kritiek
Emotionele chantage
Emotionele intelligentie
Emotionele verbondenheid
Diagnose in relaties
Sprank communicatiemodel
Tweelingzielen en zielmaatjes
Spiritualiteit in relaties


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken