InnerNedIndiase astrologie en Ayurveda:
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Horoscoop Kennedy

Meer Divinatie:
Orakelspellen
I Tjing
Westerse Astrologie
Indiase astrologie
Tarot

Kleine advertenties:

Indiase astrologie en Ayurveda

Klik in Internet Explorer op de link om de beschrijving aan of uit te zetten
Een bijdrage van
Roeland de Looff
Een bijdrage van Roeland de Looff, Brunostraat 64 B, 5042 JA TILBURG, 013-4635468
E-mail: deva@dirah.demon.nl
Web site: http://www.dirah.demon.nl

Maan-dierenriem

Al sinds 5000 jaar wordt in India astrologie beoefend. De oudste vorm van Indiase astrologie stamt uit de tijd dat India een matriarchale samenleving was. Dit betekent dat de vererving gaat via de vrouwelijke lijn.

(Zie hierover ook de bijdrage van Marijke Versteegen op deze site.)

De Maan staat centraal in de Indiase astrologieBij deze op vrouwelijke waarden gebaseerde cultuur hoort een dierenriem gebaseerd op de Maan. De Maan is immers een vrouwelijke planeet. De Maan doet 27 dagen over zijn rondje door de dierenriem. Na 27 dagen is de Maan weer terug op zijn uitgangspositie. De oude astrologen kwamen zo tot 27 Maantekens. Men ging er vanuit dat de Maan iedere 24 uur in een ander Maanteken stond. Deze Maandierenriem is ouder dan de bekende Westerse dierenriem, maar helaas in het Westen totaal vergeten.

Dat komt omdat in de Middeleeuwen de kerk de laatste resten van de vrouwelijke cultuur wegvaagde. De laatste persoon die in het Westen een boek schreef over de Maandierenriem was Giordano Bruno en hij belandde op de brandstapel.
Hoewel India nu ook een patriarchale samenleving is (patriarchaal wil zeggen de vererving gaat via de mannelijke lijn) is het tevens een land dat oude gebruiken niet vergeet. Vandaar dat daar die Maandierenriem nog steeds bestaat. Gezien de waarde van de Maandierenriem voor de astrologie en de problemen waar onze samenleving voor staat is het van belang om die Maandierenriem niet meer te negeren.

Zij vertegenwoordigt een volwaardig alternatief voor de bekende tekens zoals Ram, Stier, Tweelingen e.d. Tevens denk ik dat matriarchale normen en waarden een antwoord geven op een aantal problemen van onze samenleving zoals daar zijn geweld, milieuverontreiniging e.d.

Vedische behandelmethoden

De Indiase astrologie heeft echter méér te bieden. Legt de Westerse astrologie sterk de nadruk op psychologie, bij de Indiase astrologie ligt de nadruk op de zogenaamde Vedische behandelmethoden.
Men schrijft voor, welke kleur iemand zou moeten dragen, wat de goede edelstenen zijn en met welke mantra (mantra is een woord met een heilige betekenis) iemand zou kunnen reciteren.
De kleur die voor iemand goed is om te dragen is overigens vaak niet de kleur die iemand zelf uit zou kiezen. Het blijkt namelijk dat mensen geneigd zijn om kleuren te dragen die corresponderen met planeten die sterk staan in hun Indiase horoscoop, terwijl het juist van belang is om kleuren te dragen die overeenkomen met planeten die zwak staan in de horoscoop.  Deze moeten immers versterkt worden. Bijvoorbeeld door het dragen van bepaalde kleuren.
Tevens biedt de Indiase astrologie een uniek systeem van aktualiteitsanalyse. Alle perioden van het leven staat volgens de Indiase astrologie in het teken van een of meerdere planeten. In een bepaalde periode maakt men die zaken mee die corresponderen met wat die planeten aanduiden in de horoscoop. Op grond daarvan komt de Indiase astroloog tot uitspraken over wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Dat betekent niet dat de Indiase astrologie fatalistisch zou zijn.
Men gaat er vanuit dat bijvoorbeeld door het gebruikmaken van de eerder genoemde Vedische behandelmethoden de mens in staat is om zijn toekomst te veranderen.
Een ander interessant punt is dat de Indiase horoscoop informatie geeft over wat voor constitutietype iemand is volgens de ayurveda (Indiase natuurgeneeskunde). Als men dat weet kan men een verantwoorde keuze maken uit de rijkdom aan methoden die de ayurveda kent.

Het beste van oost en west

Ik ben ook een enthousiast beoefenaar van Westerse astrologie. Ik gebruik Westerse astrologie vooral om meer inzicht te krijgen in de psyche van een bepaald persoon en Indiase astrologie om inzicht te krijgen in de feitelijke omstandigheden en ter beantwoording van de vraag welke Vedische behandelmethoden voor iemand geschikt zijn.
In Nederland doet zich de merkwaardige situatie voor dat yoga in ieder buurthuis beoefend wordt, terwijl van Vedische astrologie, dat uit dezelfde traditie afkomstig is en evenveel te bieden heeft, vrijwel niemand heeft gehoord.
In de V.S. is dat anders. Steeds meer Westerse astrologen ontdekken de waarde van Indiase astrologie en passen beide methoden toe. In de V.S. is de belangstelling voor Indiase astrologie sterk groeiende. In Nederland moet op dit vlak eigenlijk alles nog gebeuren.
De toekomst van de astrologie ligt in het combineren van het beste van Oost en West. Het ene systeem is niet beter of slechter dan het andere systeem, maar het gaat erom beide systemen te combineren zodat een rijkere astrologiebeoefening het resultaat is.

Verder:

Meer over Indiase astrologie en Ayurveda

Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Horoscoop Kennedy

Meer divinatie:

Inleiding
Orakelspellen
I Tjing
Westerse Astrologie
Indiase astrologie
Tarot


Meer over Ayurveda

Roeland de Looff, Tilburg
E-mail: roeland@dirah.nl
Web site: http://www.dirah.nl


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken