InnerNedKoetjes en kalfjes:
Van koe naar duivel
het Mithraisme
Krijgers en priesters
Van land naar vee
Jagen en ritueel

Meer over voeding:
Voeding is om te voeden
Chinese voedingsleer - Basis
Chinese voedingsleer - Qi
Chinese voedingsleer - YinYang
Chinese voedingsleer - 5 elementen
Drank en eten
Voedingstemperatuur
Aanbevolen voeding
Wat terughoudend met..
Over koetjes en kalfjes
Thee tijd -over thee...
Heb jij het "juiste" gewicht?
Hoe verzuurd is je lichaam?Kleine advertenties:

Jagen en ritueel

Doordat primitieve jagers direct met hun prooi in contact staan tijdens de jacht, hebben zij een zeer directe band met hun prooidieren: ze hebben er respect voor en vereenzelvigen zich met hun prooi door hun eigen gevoelens op het dier te projecteren. Door de jacht leert de mens de natuur en de dieren kennen en realiseert hij zich, dat ze niet zoveel van hemzelf verschillen: ook dieren kunnen denken en handelen, affectie en liefde tonen, hun eigenbelang nastreven, hun jongen beschermen en in hun toekomst voorzien.

Voor de primitieve mens is dat reden genoeg om zich ongerust te voelen over het doden en consumeren van dieren.

Primitieve culturen kennen geen aparte instituties als religie, economie en politiek; het hele leven speelt zich af in één kosmisch systeem waarbinnen mens, dier en goden met elkaar leven en in elkaar kunnen over gaan. Eten (van dieren) is daarom gelijkertijd zowel een lichamelijke als een bovennatuurlijke bezigheid. De mens is bezig met leven en dood en moet, om te mogen doden, een metafysische rechtvaardiging vinden om zijn geweten gerust te stellen.

Daarom ontwikkelden alle primitieve culturen een set van rituele handelingen om met hun schuldgevoelens over "doden om te overleven" om te kunnen gaan. Deze rituele handelingen bestaan vaak uit het ritueel offeren van dieren aan geesten of goden. Religie, dieren en voedsel zijn hierdoor onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Meer over koetjes en kalfjes

Inleiding
Van koe naar duivel
het Mithraisme
Krijgers en priesters
Van land naar vee
Jagen en ritueel


Tips en aanverwant

Voeding en vasten


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken