InnerNedMeer koetjes en kalfjes:
Van koe naar duivel
het Mithraisme
Krijgers en priesters
Van land naar vee
Jagen en ritueel

Meer over voeding:
Voeding is om te voeden
Chinese voedingsleer - Basis
Chinese voedingsleer - Qi
Chinese voedingsleer - YinYang
Chinese voedingsleer - 5 elementen
Drank en eten
Voedingstemperatuur
Aanbevolen voeding
Wat terughoudend met..
Over koetjes en kalfjes
Thee tijd -over thee...
Heb jij het "juiste" gewicht?
Hoe verzuurd is je lichaam?Kleine advertenties:

Van land naar vee

Doordat de primitieve mens de plaats van zijn "zelf" bepaalt aan de hand van de dieren die hem omringen, spelen dieren en diersymbolen een grote rol binnen de voorstellingen over hemel en aarde bij alle oorspronkelijke culturen op deze wereld.
In Europa is de hoofdrol hierin weggelegd voor het rund: onze jagende voorouders vereerden van oudsher de mannelijkheid van de stier en de vrouwelijkheid van de koe. Deze symboliseerden het licht en donker van het menselijk bestaan.

Naast metafysische functies vervulden de dieren ook zeer praktische functies: ze vormden een bron van vlees (voedsel) en van grondstoffen voor tal van onontbeerlijke gebruiksvoorwerpen zoals speren, vishaken, tenten, boten en kleding.

Het rund heeft altijd een centrale rol in het leven van de Europese mens gespeeld: met name door invasies van het oosterse nomadische Kurgan-volk en de invloed van het van oorsprong Egyptische Mithra´sme vanaf ongeveer 4000 voor Christus, kreeg het rund een centrale plaats in zowel het economische als het religieuze Europese leven.

Door een golf van invasies van Aziatische nomaden rond 4400 voor Christus kwam er een abrupt einde aan de hier gevestigde hooggeavanceerde boerencultuur. Het bestaan en gevoel van veiligheid van de Europese boeren was opgebouwd rond een bepaald stuk land, grond, aarde, dat beschermd werd door goden en voorouders, maar voor de Aziatische Kurganen was het gevoel van "zijn" slechts gebonden aan wapens en vee. Land was voor hen slechts een gebruiksvoorwerp om op grootschalige wijze veeteelt op te kunnen bedrijven.


Meer over koetjes en kalfjes

Inleiding
Van koe naar duivel
het Mithraisme
Krijgers en priesters
Van land naar vee
Jagen en ritueel


Tips en aanverwant

Voeding en vasten


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken