InnerNedMeer koetjes en kalfjes:
Van koe naar duivel
het Mithraisme
Krijgers en priesters
Van land naar vee
Jagen en ritueel

Meer over voeding:
Voeding is om te voeden
Chinese voedingsleer - Basis
Chinese voedingsleer - Qi
Chinese voedingsleer - YinYang
Chinese voedingsleer - 5 elementen
Drank en eten
Voedingstemperatuur
Aanbevolen voeding
Wat terughoudend met..
Over koetjes en kalfjes
Thee tijd -over thee...
Heb jij het "juiste" gewicht?
Hoe verzuurd is je lichaam?Kleine advertenties:

Krijgers en priesters

In de loop van de eeuwen ontstond er in delen van de Kurgaanse samenleving een conflict tussen krijgers en priesters.

Aanvankelijk stalen de krijgers vee om de goden te eren čn om weelde te vergaren voor de samenleving, maar gaandeweg werd de laatste taak steeds belangrijker: ze gingen vee steeds meer zien als bezit en kapitaal waarmee ze macht en privileges konden verwerven.

De priesters bleven vasthouden aan de oude economie van schuld en giften. Ze zagen hun gezondheid, weelde en welzijn als giften van de goden, die daartoe gunstig gestemd dienden te blijven.
De krijgers gingen zichzelf meer en meer zien als onafhankelijk, met eigen krachten. Die krijgers kregen de overhand.

De koe, eens een god, werd hierdoor langzaam getransformeerd in een gebruiksvoorwerp en de strijd tussen de Kurgaanse priesters en krijgers weerspiegelt de strijd in Europa tussen het heilige en het wereldlijke.

Door de Kurgaanse kijk op het dier als gebruiksvoorwerp werd de basis gelegd voor de ontheiliging van het rund over een periode van zo'n vier- a vijfduizend jaar.

Nog een andere ontwikkling leidde tot ontheiliging van de natuur en van dieren: de ondergang van het Mithraisme.


Meer over koetjes en kalfjes

Inleiding
Van koe naar duivel
het Mithraisme
Krijgers en priesters
Van land naar vee
Jagen en ritueel


Tips en aanverwant

Voeding en vasten


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken