InnerNedMeer koetjes en kalfjes:
Van koe naar duivel
het Mithraisme
Krijgers en priesters
Van land naar vee
Jagen en ritueel

Meer over voeding:
Voeding is om te voeden
Chinese voedingsleer - Basis
Chinese voedingsleer - Qi
Chinese voedingsleer - YinYang
Chinese voedingsleer - 5 elementen
Drank en eten
Voedingstemperatuur
Aanbevolen voeding
Wat terughoudend met..
Over koetjes en kalfjes
Thee tijd -over thee...
Heb jij het "juiste" gewicht?
Hoe verzuurd is je lichaam?Kleine advertenties:

Het Mithra´sme

De kijk in Europa op de heiligheid van het dier, en met name het rund is ook sterk be´nvloed door de teloorgang van het Mithra´sme.

In het eerste Egyptische rijk van koning Narmer-Menes werd het rund vereerd als God. Koningen regeerden over Egypte bij de gratie van de stier-God Apis en werden zelf door hun volk vereerd als stiergoden. Koninginnen werden beschouwd als koe-godinnen.
De heilige stier-God Apis, die eindeloos leven en jeugdigheid symboliseerde, werd bij elke jaarwisseling ritueel geslacht. Zijn vlees werd dan opgegeten door de koning in een poging de kracht van het dier over te nemen en onsterfelijk te worden.

De zeevarende Phoeniciers brachten de Mithra-cultus uiteindelijk vanuit Palestina naar Griekenland, Italie en Spanje. Ook de Kurgen kenden Mithra al.

Het Mithraisme was in die tijd veel populairder dan het prille christendom. Doordat beide godsdiensten echter veel gemeenschappelijke kenmerken hadden maakte hen dat tot geduchte concurrenten. Beide geloofden in een dualiteit van goed en kwaad en van hemel en hel.

Het christendom nam veel van de Mithraistische rituelen over om populairder te worden: zo verving het het zonden-reinigende bloed van de geofferde stier door het bloed van Christus. Ook nam het christendom de Mithraistische heilige dag " de 25e december" over om de geboorte van Christus te vieren. De Mithraisten vierden op deze dag de geboorte van de zon.

Doordat het Christendom veel van de Mithraistische rituelen overnam, won het langzaam aan populariteit; de grote klap kwam, toen de Romeinse keizer Constantijn zich bekeerde tot het geloof.


Meer over koetjes en kalfjes

Inleiding
Van koe naar duivel
het Mithraisme
Krijgers en priesters
Van land naar vee
Jagen en ritueel


Tips en aanverwant

Voeding en vasten


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken