InnerNedKoetjes en kalfjes:
Van koe naar duivel
het Mithraisme
Krijgers en priesters
Van land naar vee
Jagen en ritueel

Terug naar Voeding:
Voeding is om te voeden
Chinese voedingsleer - Basis
Chinese voedingsleer - Qi
Chinese voedingsleer - YinYang
Chinese voedingsleer - 5 elementen
Drank en eten
Voedingstemperatuur
Aanbevolen voeding
Wat terughoudend met..
Over koetjes en kalfjes
Thee tijd -over thee...
Heb jij het "juiste" gewicht?
Hoe verzuurd is je lichaam?Kleine advertenties:

Van koe naar duivel

In een uiterste poging het Mithraïsme voorgoed te verslaan transformeerden de Christenen in 446 na Christus de Mithraïstische stier-God in het nieuwe symbool van de duisternis: de duivel.

Hiermee verdween niet alleen het Mithraïsme, maar ook de verering van dieren in het algemeen.

Daarnaast draagt het christendom de visie uit dat de mens de kroon op de schepping is, en de natuur er voor de mens is.

Dat, samen met de visie op de Natuur in het tijdperk van de "Verlichting" bracht het dier en de natuur terug tot gebruiksvoorwerpen, economisch goed dat kon worden uitgebuit.

De enorme vleesconsumptie in het westen met de daaraan gekoppelde vleesproductie zouden wellicht niet zo'n vlucht hebben genomen als het dier ons heilig was gebleven. Wellicht ook hadden we ons dan dichter bij en meer één met de natuur gevoeld dan nu vaak het geval is.


Koetjes en kalfjes

Dit was de bijdrage over Koetjes en kalfjes. Je kon hier het volgende lezen:

Inleiding
Van koe naar duivel
het Mithraisme
Krijgers en priesters
Van land naar vee
Jagen en ritueel


Tips en aanverwant

Voeding en vasten


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken