InnerNedLichaamsgerichte Psychotherapie:
Geschiedenis  1
Geschiedenis 2
Geschiedenis 3
Geschiedenis 4
Pesso psychotherapie
Biodynamische psychotherapie
Bio-energetische analyse
Core-energetica
Downing psychotherapie
Haptotherapie
Pesso psychotherapie
de Rosen Methode

Psychotherapie algemeen:
Eclectische therapie
Gestalt en Gestalttherapie
Hermiaanse therapie
Hypnose & hypnotherapie
NEI, Neuro Emotionele Integratie
Neo hypnotherapie
de Option-methode
Psychosynthese
Rebirthen
Spirituele therapie
Transformatiewerk
Voice Dialogue
Zijnsorientatie
Lichaamsgericht (Rubriek)BodyMindDevelopment


de rubriek: Psychologie en Communicatie en relaties


Op zoek naar een therapeut?

: De hulpzoek wijzer :

Kleine advertenties:

Lichaamsgerichte psychotherapie

Klik op de auteursnaam voor meer informatie. Sluiten: ook weer op auteursnaam klikkenKlik op de auteursnaam voor informatie
Dit is een bijdrage van Hylke Bonnema


Hylke Bonnema heeft over Lichaamsgerichte psychotherapie een scriptie geschreven die hij aan InnerNed ter publicatie heeft aangeboden. Dat hebben we graag geaccepteerd, want zijn scriptie geeft een mooi overzicht van de geschiedenis van de lichaamsgerichte psychotherapie en van de vormen die daarin bestaan.
We beginnen hieronder op deze pagina met een inleiding en een samenvatting, daarna kun je door naar een van de volgende onderwerpen:

De geschiedenis van de lichaamsgerichte psychotherapie


Hoe hebben we een psychotherapie kunnen ontwikkelen die uitgaat van gescheidenheid van lichaam en geest?

Verschillende lichaamsgerichte psychotherapieen

 

Inleiding

Hoe kwam ik er toe een scriptie te schrijven over de lichaamsgerichte psychotherapie, waarover je bijna niets te horen krijgt tijdens de studie klinische psychologie?

Ten tijde van mijn eigen persoonlijke ontwikkelingsproces kwam ik terecht bij een lichaamstherapeut, die werkte volgens de Rolfing methode.
Na mijn eerste sessie liep ik naar huis en tijdens deze wandeling overviel mij het besef dat ik niet alleen een lichaam had, maar dat ik bovenal ook een lichaam was. Hier heb ik toen hartelijk om gelachen. Ik voelde toen ook heel duidelijk dat ik de regie heb over mijn bestaan. Dit heeft mij doen inzien dat mijn geest en mijn lichaam helemaal niet zo gescheiden waren als ik dacht.

Deze ervaring heeft mijn interesse gewekt in de lichaamsgerichte psychotherapie. Eťn van de uitgangspunten van lichaamsgerichte psychotherapie is immers de twee-eenheid van lichaam en geest.
Het is opmerkelijk om te zien hoezeer ons westers denken doordrenkt is van de scheiding tussen lichaam en geest. Dit is ook een van de oorzaken waarom ik zoveel moeite moet doen om de samenhang tussen beide aan te tonen.
Als je deze eenheid als uitgangspunt neemt dan zal bijna niemand verbaast zijn, dat je geestelijke fenomenen mogelijkerwijs zou kunnen beÔnvloeden door met het lichaam te werken.

Ik heb mijn onderzoeken kunnen doen dank zij de jarenlange steun van mijn ouders en mijn scriptiebegeleiders dr. Jos Brosschot en dr. Iman Baardman, de therapeuten die bereid waren mee te werken aan het onderzoek, alle cliŽnten die mijn vragenlijsten hebben ingevuld en alle mensen die de moed hebben gehad zichzelf onder ogen te zien en die de kracht konden opbrengen om zichzelf te onderzoeken. Iedere keer kon ieder mij weer wijzen op nieuwe invalshoeken.

Samenvatting

Het doel van mijn onderzoek was het opsporen van die elementen van de lichaamsgerichte psychotherapie die het meest van invloed zijn op de door cliŽnten beleefde verbetering en tevredenheid.

Lichaamsgerichte psychotherapie is een integrale therapie, waarbij het uitgangspunt is dat lichaam, emotie en cognitie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De hoofdvraag in dit onderzoek was of er een samenhang is tussen de therapeutische uitkomst, zoals beleefd door de cliŽnten en de lichaamsgerichte psychotherapeutische behandelwijze. De verwachte vooronderstelling was dat deze samenhang bestaat en dat die relatie niet verklaard wordt door gesprekstechnische of non-specifieke aspecten van de behandeling.

Uit de resultaten blijkt dat de cliŽnten tevreden zijn over de door hun gevolgde therapie. De cliŽnten geven aan dat ze op alle gebieden waarop hun klachten betrekking hadden ook verbeterd zijn. Verder blijkt uit de resultaten dat er een veel sterkere correlatie bestaat tussen de lichaamsgerichte psychotherapeutische behandelwijze en tevredenheid, het oplossen van de problemen en het beantwoorden van vragen dan voor de gesprekstechnische aspecten van de behandeling.

Het lichaamsgerichte psychotherapeutische aspect van de behandeling die in de beleving van de cliŽnten het het meest verband houdt met het oplossen van de problemen en het beantwoorden van de vragen is de stelling dat je "door je aandacht te richten op de gewaarwordingen in je lijf, deze te erkennen en deze te verbinden met denken, voelen en handelen je de onlosmakelijke samenhang tussen lichaam en geest herstelt".

Uit de resultaten blijkt verder nog dat lichaamsgerichte psychotherapie vooral helpt om beter contact te maken met anderen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat je door je aandacht te richten op de gewaarwordingen in je lichaam, je gevoelens beter zou kunnen plaatsen, wat een verbetering van je welzijn tot gevolg zou kunnen hebben.

Over Hylke Bonnema

Ik heb Klinische Psychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Mijn afstudeerscriptie heb ik in samenwerking met het NIP ( Nederlands Instituut voor Psychologen ) geschreven. Ik heb het effect onderzocht van lichaamsgerichte psychotherapie in de beleving van een groep ex-clienten. Verder bezit ik nog bachelors of art diploma van de United States International University, waar ik afgestudeerd ben met als hoofdvak psychologie en als bijvak sociologie. Ik heb als stagair bij psychiatrisch ziekenhuis “Vogelenzang” gewerkt. Hier heb ik psychodiagnostiek gedaan en hier heb ik gewerkt als therapeut en co-therapeut in de groepsbehandeling voor borderline persoonlijkheids stoornis. Ook ben ik naast mijn eigen praktijk junior-trainer geweest bij trainingsbureau Aaron A. de Haas. Hier heb ik een stresspreventie programma ontwikkeld en heb ik als co-trainer trainingen gegeven in persoonlijke effectiviteit.

Ik heb sinds 1997 mijn eigen praktijk in therapeutisch lichaamswerk. Ik ben opgeleid op de Internationale Professionele school voor lichaamswerk in San Diego. Hier heb ik drie jaar lichaamstherapie gestudeerd. Als eerste ben ik massagetherapeut geworden en later heb ik me gespecialiseerd in enkele andere richtingen. Tegen het einde ben ik assistent-leraar geweest in enkele klassen. Enkele van de technieken die ik bestudeerd heb zijn Massage, Deep-tissue Manipulatie, Cranio-sacrale therapy en enkele oosterse technieken zoals Jin-Shin, Tui-Na, Nei Qong Li Liao (Reiki). Ik heb me gespecialiseerd in “Somatics”, psychotherapeutische vormen van lichaamswerk. Ik heb een mentorschap en stage gelopen in Strukturele Integratie(Rolfing) en Sensory Repatterning(Tragering).

De laatste jaren heb ik mij met toenemend enthousiasme geinteresseerd voor het verband tussen psychotherapie en lichaamswerk. Ik heb lichaamsgerichte psychotherapie gestudeerd met enkele kopstukken in ons veld, zoals John Pierrakos, oprichter van de bio-energetica samen met Alexander Lowen, Albert Pesso, oprichter van Pesso-Boyden psychotherapy en Ilana Rubenfeld, oprichter van Rubenfeld Synergy..


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken