InnerNedLichaamsgerichte psychotherapie:
Geschiedenis  1
Geschiedenis 2
Geschiedenis 3
Geschiedenis 4
Pesso psychotherapie
Biodynamische psychotherapie
Bio-energetische analyse
Core-energetica
Downing psychotherapie
Haptotherapie
Pesso psychotherapie
de Rosen Methode

Psychotherapie algemeen:
Eclectische therapie
Gestalt en Gestalttherapie
Hermiaanse therapie
Hypnose & hypnotherapie
NEI, Neuro Emotionele Integratie
Neo hypnotherapie
de Option-methode
Psychosynthese
Rebirthen
Spirituele therapie
Transformatiewerk
Voice Dialogue
Zijnsorientatie
Lichaamsgericht (Rubriek)
BodyMindDevelopment


de rubriek: Psychologie en Communicatie en relaties


Op zoek naar een therapeut?

: De hulpzoek wijzer :

Kleine advertenties:

Geschiedenis van de lichaamsgerichte psychotherapie

1. De Oudheid en Descartes


Klik op de auteursnaam voor meer informatie. Sluiten: ook weer op auteursnaam klikkenKlik op de auteursnaam voor informatie
Dit is een bijdrage van Hylke Bonnema


De Oudheid

In de geschiedenis van de mensheid is er waarschijnlijk ergens een wonderbaarlijke tijd geweest, de tijd waar Homerus over spreekt, waar geest en lichaam niet gescheiden waren. Dit komt tot uiting in het woord psyche dat adem betekent. In deze tijd was er geen strijd tussen rede en emotie. Misschien was het in deze tijd dat de mensen zich realiseerden dat achter hun dagelijkse beslommeringen en hun mentale representaties van de buitenwereld de voordurende realiteit staat van hun levende lichaam. (Damasio, 1999).

De oude Grieken gebruikten allerlei lichaamsgerichte therapeutische vormen in de tempel van Aesklepion. Ze dansten, deden rituelen en masseerden. Evenals in Griekenland werd in vele sjamanistische culturen ook psychotherapie toegepast op lichaamstherapeutische basis. Uit het onderzoek van Ellenberger en zijn medewerkers blijkt dat de voorlopers van de op het lichaam gerichte vormen van psychotherapie aan de basis liggen van de moderne psychoanalyse. Hij stelt in zijn boek "The discovery of the unconscious, the history and evolution of dynamic psychiatry", dat de hedendaagse psychotherapie dezelfde methoden gebruikt als de zogenaamde primitieve geneeskunst.

René Descartes

DescartesWanneer werd de scheiding tussen geest en lichaam een feit? Tijdens de Renaissance formuleerde Rene Descartes zijn theorie waarin hij beschreef hoe de wereld opgebouwd was uit de "res extensae", de materiele zaken en de "res cognitans", de geestelijke zaken. Deze theorie paste uitermate goed in het toen heersende tijdbeeld met de machtige Rooms-katholieke kerk. De wetenschap werd in deze tijd voornamelijk bedreven door de kerk.
Wetenschap en wereldbeeld konden en mochten niet met elkaar in strijd zijn.

De kerk zag de wereld als God's creatie. God had de aarde voor ons geschapen. Hoe konden wetenschappers wetenschap bedrijven zonder tegen de machtige Rooms-katholieke kerk aan te schoppen? Het goddelijke geestelijke werd afgesplitst van het aardse materiele.
Onder invloed van deze noodzakelijke splitsing ontstond de huidige wetenschap.

Voor het eerst werd het ontleden van het menselijk lichaam toegestaan. Het lichaam werd net als de wereld om ons heen een ding. Dijkhuizen noemde deze periode op een NIP congres over het lichaam in de psychologie in oktober 1999 de "materialisering van het lichaam".

Samengevat kunnen we stellen dat door ons joods-christelijk erfgoed we een splitsing maken tussen het geestelijke aan de ene kant en het fysieke aan de andere kant. Deze opdeling heeft onder andere geleid tot een medische wetenschap aan de ene kant en de kerk en de psychologische wetenschap aan de andere kant. Deze tweedeling heeft vergaande invloed gehad op ons westerse denken en is hierdoor onze realiteit geworden.

Meer over lichaamsgerichte psychotherapie:

Geschiedenis  1
Geschiedenis 2
Geschiedenis 3
Geschiedenis 4
Pesso psychotherapie
Biodynamische psychotherapie
Bio-energetische analyse
Core-energetica
Downing psychotherapie
Haptotherapie
Pesso psychotherapie
de Rosen Methode

Psychotherapie algemeen:
Eclectische therapie
Gestalt en Gestalttherapie
Hermiaanse therapie
Hypnose & hypnotherapie
NEI, Neuro Emotionele Integratie
Neo hypnotherapie
de Option-methode
Psychosynthese
Rebirthen
Spirituele therapie
Transformatiewerk
Voice Dialogue
Zijnsorientatie
Lichaamsgericht (Rubriek)


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken