InnerNedIn spiritualiteit:
Inleiding
Religies
Lichtwerk deel 1
Tantra
Spiritualiteit in organisaties
Sterven en rouwverwerking
Zelfrealisatie
Het paard als leraar
De reis van de ziel
Van Maria Piotrovskaja
MeestersKleine advertenties:

Lichtwerk

Wat is lichtwerk? Wie zijn die lichtwerkers?
Deze vraag wordt onnoemlijk veel gesteld en de antwoorden blijven al even raadselachtig. Maar eigenlijk is het principe van lichtwerk heel eenvoudig. Lichtwerk = Licht integreren en verspreiden, zowel in ons eigen leven als in dat van anderen.

Licht

Maar wat bedoelen we met 'Licht'?
In onze maatschappij zien we overal licht: de lichtschakelaar die je aanknipt om een lamp te doen branden, een neonreclame in de stad, het licht aan het eind van de tunnel tijdens het stervensproces, een zaak 'belichten', 'er gaat me een lichtje op', etc... Allemaal hebben ze één betekenis gemeen: als we over licht spreken dan willen we aanduiden dat een duister, donker of onwetend iets wordt 'belicht'. Zoals onze woonkamer, de straat, de tunnel, je gedachten, etc... Licht is energie. Deze energie heeft een hoge trilling. Hoe hoger de trilling, hoe feller het licht. En die energie kunnen wij aanwenden om duisternis te belichten, om onwetendheid te transformeren naar helderwetendheid, om klaarheid te brengen in situaties en de waarheid 'aan het licht' te brengen. Lichtwerkers werken dagelijks met Licht. In die betekenis dat Licht als energie wordt aangewend om her-inneringen op te roepen. Die her-inneringen zorgen ervoor dat wij met ons leven aan de slag kunnen gaan.

Her-inneringen

Maar wat bedoelen we nu met her-inneringen?
Als lichtwerkers gaan wij ervan uit dat wij krachtige en scheppende lichtwezens zijn. Elke mens op aarde heeft een sterke innerlijke kracht, een ware scheppingskracht en omdat wij allemaal deel uitmaken van die bijzondere Scheppingsbron mogen we er ook van uitgaan dat wij vergelijkbare scheppingskracht hebben. Wij creëren onze eigen werkelijkheid en die informatie is overal om ons heen. Maar op de een of andere manier, toen wij naar de aarde kwamen, zijn wij na onze geboorte vergeten wie wij werkelijk zijn en wat we hier komen doen. Ons geheugen lijkt zover niet te reiken. We voelen ons beperkt in ons weten en handelen ernaar. Doch, stilaan beginnen mensen her-inneringen te krijgen van andere werelden en werkelijkheden. We weten niet waar die her-inneringen vandaan komen, doch we weten wel dat er steeds meer her-inneringen boven komen. Dat noemen we 'Ontwaken', een mooi term voor het feit dat mensen uit die roes van beperkt weten wakker worden en steeds meer her-inneringen aan ons ware wezen opmerken. Opeens lijken die mensen de informatie in zichzelf en rondom zichzelf op te merken. Dat wat eerst onbegrijpelijke codes bleken te zijn worden nu interessante puzzelstukjes. En elk puzzelstukje lijkt te passen in één geheel. We zijn nu zelfs zover gevorderd dat we zelf her-inneringen kunnen oproepen en onszelf dus steeds meer her-inneren hoe het was en zal zijn om opnieuw te leven naar onze werkelijke kracht en ons werkelijke wezen te zijn.
We gaan als het ware onszelf belichten waardoor meer her-inneringen aan de oppervlakte komen. Daardoor groeien wij als mens, en groeien betekent verhogen in trilling. Hoe hoger de trilling, hoe meer licht wij gaan uitstralen. En zo worden wij één voor één echte lichtbakens voor onze omgeving, waardoor wij ook het leven van anderen spontaan belichten en zij dus ruimte krijgen om zelf licht te gaan uitstralen. Dat is dus lichtwerk. Door elke ervaring en situatie in ons leven als een uitdaging en een groeikans te zien om onszelf te kunnen her-inneren wie wij werkelijk zijn en hoe we die scheppingskracht kunnen hanteren kunnen wij leven naar onze grootste verwachtingen en verhogen wij telkens een beetje meer in trilling zodat wij het licht kunnen uitstralen dat ons werkelijk wezen voorstelt. Wij zijn wezens van licht op een bijzondere aardereis.
Iedereen is dus in feite lichtwerker. Mensen groeien elke dag. Elke dag komt meer licht in ons leven. Daardoor groeit ook het collectief bewustzijn (het bewustzijn van alle mensen samen) en samen met dat collectief ook het bewustzijn van deze aarde.
Dat hele proces kan je ook 'ascenderen' noemen, of in de Oosterse filosofie: 'Verlichting'.

Liefde

Maar ook: licht = liefde. Liefde is een term door de mens gegeven aan die alom bekende energie, en tevens de hoogste energie die de mensheid kan voelen. Hoe hoger de trilling, hoe meer licht, maar ook hoe meer liefde men kan geven en ontvangen. Liefde is het sleutelwoord voor de mensheid om in trilling te verhogen en dus meer licht in je leven te integreren. Liefde is meteen ook het koord die alle mensen met elkaar verbindt om zo het collectief bewustzijn van de mensheid en met dat bewustzijn ook het bewustzijn van de Aarde in trilling te verhogen.
Liefde en licht zijn onherroepelijk met elkaar verbonden en vormen een energie die doorheen het hele universum bekend is. Daarom wordt deze energie, op aarde ook 'levensenergie' genoemd, samengevat in de term 'Universele Energie'(ook Reiki, Prana of Chi genoemd).

Dualiteit

Licht dient weliswaar niet met het woord 'goed' of 'positief' te worden geassocieerd, want dan gaan wij ervan uit dat daartegenover 'kwaad' en 'negatief' staat. Wij zijn naar deze aarde gekomen en spelen een bijzonder Spel: een van de bijzondere spelkenmerken is dat wij leven in een matrix van dualiteit waardoor wij in staat zijn levenslessen te leren. Daarom bestaan tegenstellingen zoals goed en kwaad, positief en negatief, etc... omdat deze tegenstellingen ons in staat stellen om lessen te leren, om lessen te trekken uit ervaringen en zo tot de inzichten en her-inneringen te komen die ons dichter bij ons ware zelf kunnen brengen.
De wereld is momenteel geheel gebaseerd op deze schijnbare tegenstellingen. Echter: deze tegenstellingen zijn slechts geldig in deze matrix van ons bestaan. Aan de andere kant van de Sluier bestaan deze tegenstellingen niet. Als wij willen verruimen in bewustzijn en leren leven naar onze ware kracht dan zullen we deze matrix dienen te overstijgen zodat verandering kan plaatsvinden. Liefde is niet positief of negatief, dat is slechts ons oordeel. Liefde 'is', zonder meer, en vraagt overstijging van dualiteit, zodat voorwaardelijkheid kan getransformeerd worden in onvoorwaardelijkheid. Onvoorwaardelijke liefde betekent verantwoordelijkheid nemen over jouw eigen leven en jouw eigen keuzes en leven naar jouw ware kracht, want dat is de enige vorm van liefde die voldoende ruimte schenkt aan anderen om hetzelfde te doen. Om deze staat van zijn te bereiken dienen we onze oordelen los te laten niet alleen over de keuzes en gedragingen van anderen, maar vooral over onszelf.

Lichtwerkers

Om lichtwerker te zijn hoef je geen religie te aanhangen, of speciale gaven te hebben. Je hoeft geen bepaalde kennis te hebben of je te onderscheiden van anderen. Lichtwerk is geen stroming en kan dusdanig niet worden geëtiketteerd. Lichtwerk is een alomvattende term voor een bewust leven vanuit je innerlijke kracht, ongeacht welke religie je aanhangt, welke overtuigingen je hebt of welke stappen je in je leven onderneemt.
Een bakker kan perfect een lichtwerker zijn wanneer hij met liefde en plezier elke dag zijn brood maakt en daardoor licht brengt in het leven van zijn klanten. Een zanger kan perfect een lichtwerker zijn wanneer hij met hart en ziel een lied vertolkt en zo emoties kan bewegen bij zijn publiek. Een christen kan perfect een lichtwerker zijn wanneer hij zijn naaste lief heeft zoals zichzelf. Een heks kan perfect een lichtwerker zijn wanneer zij dankbaar is voor de overvloed van Moeder Aarde en van die overvloed kan genieten. Etc...
Een lichtwerker volgt het pad van de eigen waarheid en heeft slechts 1 doel: een leven geleefd te hebben vol passie en levensvreugde, want dat is de ware kracht van ons, menselijke engelen, op weg naar een Thuis op Aarde.
We zijn hier gekomen met een bedoeling: namelijk onszelf her-inneren wie wij werkelijk zijn en naar ons ware wezen te leven, zodat wij het maximum aan passie en levensvreugde uit ons leven kunnen halen en collectief groeien naar een hoger bewustzijn zodat wij Thuis naar de Aarde kunnen halen, i.p.v. de Aarde te moeten verlaten om Thuis te zijn. Dit is het ware gezicht van het leven: het is een Spel. De vraag is natuurlijk: Speel jij mee?

© Daisy De Boevere

In spiritualiteit


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken