InnerNedMeer over Mantra's:
Inleiding
Mantra zingen - vervolg
Mantra's in verschillende culturen
Hoe mantra's 'werken'

Muziek en klanken:
Boventoonzang
Klankschalen
Mantra - zingen

de Mantra Om Mani Padme HumKleine advertenties:

Mantra zingen - vervolg

De Gayatri wordt op dit moment door duizenden mensen gezongen, gereciteerd of beluisterd. Het gehele universum is hier bijzonder bij gebaat, vanwege de reinigende werking van de mantra op alle niveaus.

Er zijn vele praktische toepassingen van de Gayatri: om bijvoorbeeld een ruimte (energetisch) te reinigen loopt men 11 maal tegen de klok in die ruimte rond, terwijl men de Mantra reciteert of zingt. De Gayatri kan worden gebeden bij geboorte, sterven, ziekte en huwelijk of bij het begin van een nieuw bedrijf of beginfase van iemands leven. Ook kunnen de vibraties van de Gayatri naar een door oorlog of ramp getroffen gebied in de wereld gestuurd worden. Het enige wat daarbij van belang is, is dat men het met heel zijn hart doet.

Tekst van de Gayatri-mantra

Om Bhur Bhuvah Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah Prachodayat

De Gayatri is een van de hymnen van de Rig-Veda, de letterlijke vertaling daaruit is:

O, Gij, die het heelal onderhoudt, uit wie alles voortkomt en tot wie alles moet wederkeren, ontsluier het gelaat van de Ware Zon, dat nu verborgen wordt door een vaas vol gouden licht opdat wij de Waarheid mogen zien en onze gehele plicht volbrengen op onze reis naar uw heilige troon.

AUM mantra

Een andere mantra die ook wel de eerste mantra wordt genoemd, is de AUM (zie Sanskriet teken hiernaast.) De lange onderste boog staat voor de droomtoestand, de kromming linksboven is de wakende toestand en de middelste kromming naar rechts is de diepe droomloze slaap daar tussenin. De halve maan rechtsboven symboliseert de sluier der illusie, maya. De stip daarboven staat voor de transcendente toestand.

De oerklank, die benaderd wordt door het AUM, is ook de grondslag van alle mantra's. Het is de oorspronkelijke mantra, die ontstond ten tijde van de schepping, toen de scheiding optrad tussen 'ik' en 'niet-ik'. Volgens de wetenschap van de mantras is deze oer-klank in potentie aanwezig in de basis-chakra van de mens. Er wordt gezegd dat de 52 klanken, die weergegeven worden door de 52 letters van het Sanskriet alfabet, afkomstig zijn van die éne klank. Aangezien deze klanken voorkomen in alle talen kun je tot de conclusie komen dat alle talen voortgekomen zijn uit die Ene.

AUM wordt de Pravana of heilige zaadlettergreep genoemd. De mantra AUM is de bron waaruit lichtstraaltjes ontspringen die alle uithoeken van de geest verlichten.

De klank AUM behoort in drie afzonderlijk resonerende klanken te bestaan, die van gelijke duur moeten zijn en geleidelijk in elkaar overgaan: AH wordt gereciteerd in de navelstreek; OE achter het borstbeen; en MM in keel-, neus- en voorhoofdsholte.

Niet elke mantra begint met AUM. De mantra's waarbij dat wel het geval is worden als krachtiger beschouwd, omdat Pravana de krachten ervan versnelt. Er zijn 170 manieren om het AUM te doen weerklinken en iedere manier heeft een andere uitwerking. De meest gebruikte zijn: de klinker lang aanhouden, wat de omringende wereld beïnvloedt; de medeklinker zo lang mogelijk aanhouden waardoor de zanger innerlijk beroerd wordt.

Wanneer dit bij het begin van een meditatie gedaan wordt, helpt het de verschillende lichamen harmonisch af te stemmen, daar het ieder deeltje magnetiseert en de weldadige krachten aantrekt.

Zaadmantra's (o.a. de AUM-klank.)

Mantras die uit één klank bestaan worden Bija of zaadmantra's genoemd. Deze worden beschouwd als fundamentele of oorspronkelijke mantra's en er wordt van gezegd dat ze alle natuurlijke of ware namen bij benadering weergeven. In het gewone taalgebruik hebben ze geen betekenis. Hun betekenis ligt in de specifieke kracht, die in de mantra gesymboliseerd wordt. Bijvoorbeeld Kring, het vrouwelijk aspect van de Ene of Shakti; Hring is de inwonende energie in de Ene of Maya Shakti.
Naad is een Sikhs zaadklank.

Over de auteur, Monique van Hulst

 
Sinds 1991 ben ik vrij intensief bezig met mantra's. Het voelt voor mij nu als mijn Ware Pad, maar dat was natuurlijk niet meteen vanaf het begin al zo. Ik ben met mantra's in aanraking gekomen door de kundalini-yoga die ik toentertijd in Dordrecht beoefende, en ik moet zeggen dat ik al snel gefascineerd raakte door de daar bijbehorende mantra's.
Hoe ging dat toen verder? Ik begon met het zoeken naar mantra cd's; als eerste kwam ik Henry Marshall tegen, van wie zijn eerste cd net uit was. Daarna volgden wat andere cd's, veel keus was er toen nog niet. Op een gegeven moment heb ik een mantra-cursus gevolgd bij het Vrindavan College, Bansi en Yashodhara Citroen uit Amsterdam, 2 mensen die hun leven gewijd hebben aan hun guru's en het mantrazingen. Ik heb daar heel veel van opgestoken en van genoten!
Het leuke van mantra's was voor mij, dat ik me er verder in kon verdiepen en daarbij vragen kon stellen als: waarom zing ik zo graag mantra's? Wat doen mantra's met mij, wat doen ze bij iemand anders? Waar komen ze vandaan? Talloze vragen waren én zijn nog steeds te bedenken, waarbij er soms ook talloze antwoorden zijn. En dat kan, dat mag bij mantra's, iets wat eeuwenoud is, daar kan vaak geen eenduidig antwoord op worden gegeven.

Meer over dit onderwerp:

Inleiding
Mantra zingen - vervolg
Mantra's in verschillende culturen
Hoe mantra's 'werken'

Mantra Om Mani Padme Hum


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken