InnerNedMeer over Mantra's:
Inleiding
Mantra zingen - vervolg
Mantra's in verschillende culturen
Hoe mantra's 'werken'

Muziek en klanken:
Boventoonzang
Klankschalen
Mantra - zingen

de Mantra Om Mani Padme HumItaliaanse onderzoekers hebben na een onderzoek onder 23 gezonde mensen vastgesteld dat het reciteren van de Tibetaanse mantra Aum-mani-padme-hum en het bidden van de Rozenkrans een krachtig effect hebben op het hartritme.
Normaal ademend, bleken de proefpersonen 14,1 keer per minuut adem te halen. Tijdens praten nam het aantal ademhalingen af tot 7,6 per minuut, terwijl het reciteren leidde tot een vermindering tot 5,6-5,7 keer per minuut.
De regelmaat in de ademhaling was bij het reciteren aanmerkelijk groter dan bij het praten en vergelijkbaar met de regelmaat bij een ritme van een bewust ontspannen ademhaling van 6 keer per minuut.
Spectraalanalyses van ademhaling en diverse cardiovasculaire signalen lieten zien dat tijdens het reciteren van de mantra en het bidden van de Rozenkrans sprake was van een duidelijke verbetering van de hartslagvariabiliteit en van de baroreflex-sensitiviteit, twee indicatoren voor de kans op hartklachten.

Kleine advertenties:

Mantra's in verschillende culturen

Veel culturen en geloven over de hele wereld hebben zo hun eigen mantra's. Ik zal hieronder van enkele culturen en geloven een paar voorbeelden geven van mantra's. Daarbij noem ik de oorspronkelijke naam van de mantra en zijn/haar vertaling, met toelichting waar nodig.

Boeddhistische mantra's

:: Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha
Vertaling: Vertrokken, vertrokken naar de andere over, veilig aangekomen op de andere over, O Verlichte

:: Om Ah Hum
Vertaling: De drie-eenheid van krachten: Schepping, Verzorging, Ontbinding

:: Om Mani Padme Hum
Vertaling: Geprezen zij het sieraad in de Lotus

Hindoeďstische mantra's

:: So Ham
Vertaling: Die ben ik

:: Hare Krishna
Vertaling: Geprezen zij Krishna

:: Om Namaha Shivaya
Vertaling: Ik buig mijn hoofd voor het hogere
Toelichting: Om-verering voor Shiva

islamitische mantra's

:: Allah Allah
Vertaling: God, God

Joodse mantra's

:: Shalom
Vertaling: Vrede

:: Adonai
Vertaling : De Here

Christelijke mantra's

:: Kyrie Eleison Christe Eleison, Kyrie Eleison
Vertaling: Heer erbarm u onzer Christus erbarm U over ons Heer, heb medelijden met ons

:: Ave Maria
Vertaling: Wees gegroet Maria

:: Halleluja

Mantra's van de Sikhs

:: Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wha Guru
Vertaling: Er is een Schepper die deze Schepping heeft geschapen, Hij is de Waarheid, Onbeschrijflijk groot is zijn Wijsheid

:: Aad Guray Nameh Jugad Guray Nameh Sat Guray Nameh Siri Guru Dev Nameh
Vertaling : Ik buig voor de oorspronkelijke Wijsheid, ik buig voor de Wijsheid die door alle tijden heen standhoudt, ik buig voor de Wijsheid die Waarheid is, Ik buig voor de Opperste niet waarneembare Wijsheid
Toelichting: Wijsheid kun je vertalen met God, dit is een beschermende mantra

:: Sa Ta Na Ma
Vertaling: Oneindigheid, Leven, Dood en Wedergeboorte, de vijfde klank Aa ontstaat als een vibratie vanuit het universum.
Toelichting: De mantra geeft de 5 basis (oer) klanken van het universum weer. Ze doorbreekt de emotionaliteit waar we soms niet van los kunnen komen.

:: Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Djio Wahe Djio
Vertaling/Toelichting: Wahe Guru geeft de Naam van God weer, Wahe-wauh=extase. Het woord Djio stuurt de boodschap direct door naar de ziel. Deze mantra schept een perfecte balans tussen prana en apana. De mantra brengt geluk. Het is de mantra van totale extase. Ze kan de ervaring brengen waarin de duisternis door het Licht wordt verdreven

Soefi Mantra's

:: Hua E-haij
Vertaling: God de Levende

Keltische Mantra's

:: Awn Ah oeoennnnn
Toelichting: Keltische AUM

h4>Over de auteur, Monique van Hulst  
Sinds 1991 ben ik vrij intensief bezig met mantra's. Het voelt voor mij nu als mijn Ware Pad, maar dat was natuurlijk niet meteen vanaf het begin al zo. Ik ben met mantra's in aanraking gekomen door de kundalini-yoga die ik toentertijd in Dordrecht beoefende, en ik moet zeggen dat ik al snel gefascineerd raakte door de daar bijbehorende mantra's.
Hoe ging dat toen verder? Ik begon met het zoeken naar mantra cd's; als eerste kwam ik Henry Marshall tegen, van wie zijn eerste cd net uit was. Daarna volgden wat andere cd's, veel keus was er toen nog niet. Op een gegeven moment heb ik een mantra-cursus gevolgd bij het Vrindavan College, Bansi en Yashodhara Citroen uit Amsterdam, 2 mensen die hun leven gewijd hebben aan hun guru's en het mantrazingen. Ik heb daar heel veel van opgestoken en van genoten!
Het leuke van mantra's was voor mij, dat ik me er verder in kon verdiepen en daarbij vragen kon stellen als: waarom zing ik zo graag mantra's? Wat doen mantra's met mij, wat doen ze bij iemand anders? Waar komen ze vandaan? Talloze vragen waren én zijn nog steeds te bedenken, waarbij er soms ook talloze antwoorden zijn. En dat kan, dat mag bij mantra's, iets wat eeuwenoud is, daar kan vaak geen eenduidig antwoord op worden gegeven.

Meer over dit onderwerp:

Inleiding
Mantra zingen - vervolg
Mantra's in verschillende culturen
Hoe mantra's 'werken'


Mantra Om Mani Padme Hum


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken