InnerNedOver mediteren:
Inleiding
'n meditatiebankje maken
Hoe mediteren
Hoe mediteren (gevorderen)
Waarom mediteren?
Waarom mediteren (2)
Meditaties en visualisaties

Yoga
MeditatieKleine advertenties:

Hoe mediteren?

Een artikel van Lammy Reinders  Over de auteur 
Over de auteur:[-]
Lammy Reinders is Yoga docente in Groesbeek. Je kunt informatie over haar vinden op www.yogagroesbeek.nl

Hoe mediteren (gevorderen)

Je zou graag een beter contact willen met je ware ik...
Je zou liever niet zoveel willen oordelen over...
Niet langer een slaaf van je gedachten meer zijn,
of jezelf steeds onder druk voelen staan...
Er valt het besluit om te gaan mediteren.
Na een tijdje ontvouwt zich het volgende gesprek:

“Ik ben gaan mediteren. Maar het werkt niet. Wel in de groep, maar thuis lukt het me van geen meter”. 
“Wat gebeurt er thuis”?
“Ik word dubbel zo onrustig dan ik al was”.
“Enig idee hoe het komt”?
“Ik denk, omdat ik zoveel moet van mezelf. Daarom ben ik ook gaan mediteren, omdat ik nooit rust heb...”.
“Als je ervoor gaat zitten, moet je dan ook iets”?
“Dan moet ik mediteren... En dan moet ik daarna dit en dat... En in plaats van minder te denken, ga ik juist aan van alles zitten denken...”. 
“Dan heeft het ‘moeten’ wel heel erg de overhand. Je lijkt te leven vanuit je blokkades. Niet vanuit je openingen die je gelukkig maken”.
“Ik baal ervan en kan niet anders”.
“Wil je anders”?
“Ja”.
“Waar jij het over hebt, daaronder lijden velen: het is gewoon menselijk...


In meditatie wordt de geest gedwongen om tot rust te komen.
De geest, is gekoppeld aan een wezen met een bewustzijn dat wenst te groeien op meerdere niveau’s: intellectueel om het bewustzijn te vergroten, spiritueel om het naar een hogere staat van zijn te brengen, en andere.
Wie wil groeien, die moet tot inzicht komen over wat er leeft in zichzelf. Het lichaam, de geest en de ziel moeten hiervoor worden onderzocht en daarvoor stelt een mens zich de vragen als ‘hoe sta ik op dit moment in het leven, waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe.’ Om het moment oftewel het hier-en-nu, als rustig te kunnen ervaren, moet er vrede zijn met het verleden en een open houding naar de toekomst.
In meditatie wordt de geest d.m.v. bepaalde technieken bespeeld om in het hier-en-nu rustig te zijn. De geest van iemand die gewend is om altijd maar bezig te zijn, voegt zich niet zomaar tot een rustig zijn in het hier-en-nu, zo ook niet de geest van iemand die is blijven zitten met onvrede uit het verleden, of iemand die te hoge verwachtingen heeft voor de toekomst.

...Jij wilt mediteren omdat er in jouw binnenste zoveel onrust is dat je er last van hebt. Nu doe jij je best om de wervelingen van je geest tot rust te brengen, maar in het systeem dat jouw wezen is, zit iets opgeslagen dat dwars ligt...”.
“Wat is dat iets”?
“Informatie die je een bal last bezorgt in de vorm van onrust.
De bal last (=ballast) heb je waarschijnlijk te danken aan je verleden. In zijn algemeenheid gezegd, heeft die te maken met wat er door opvoeders, religie en cultuur wordt ingeprent in een mensenhoofd. Als deze inprentingen niet vibreren met wat het eigen wezen wil, ontstaan er stoorzenders in die last gaan bezorgen.
Ik kan je een voorbeeld van zo’n stoorzender geven:
Ik ken iemand die zich in een drukke winkelstraat opwindt als er mensen voor hem lopen die naar zijn idee, niet snel genoeg gaan. Deze persoon is zich dat bewust en wil het graag veranderen dat hij ‘zich zo druk maakt om niets.’ Zijn reactie echter, lijkt los van hem te bestaan. Hij heeft er weinig controle over, omdat er iets achter zit. Er achter zit een jeugdtrauma bewerkstelligt door een vader die zijn kinderen drilde: de reden dat de zoon nu een ballast aan wezensvreemde energie met zich meedraagt waarvan hij niet n, twee, drie, loskomen kan...


Als er ballast wordt meedragen, belemmert die de groei van het wezen dat uit lichaam, geest en ziel bestaat. Spiritueel gezien is een mens op aarde om zijn ziel te laten groeien. Zeker voor een mediterende is het dus belangrijk om niet-wezen-eigen-energie te lozen. Hiervoor moet worden geschift wat van wezenlijk belang is wat niet.
Alles wat een mens zichzelf in het dagelijkse leven oplegt, wordt gedaan met toedoen van het denken dat op een bepaalde manier door opvoeding, religie en cultuur is geprogrammeerd. Ons denken is een dirigent voor ons wezen. De dirigent bestookt ons wezen ook met de niet-wezen-eigen-energie die hij met zich meedraagt; door opvoeding krijgt een mens mechanismen aangemeten die in het belang van de opvoeders zijn en waarvan later kan blijken dat zij niet vibreren met wat het eigen wezen wenst.

...Als in meditatie, onrust sterker wordt ervaren dan gewenst, heeft dit te maken met een ballast die een mediterende met zich meedraagt. Wat de oorzaak is doet niet zo ter zake. Wel dat je er vanaf komt.
Jij wilt mediteren om je onrust te verminderen... Als jouw wezen, d.m.v. een bepaalde techniek ineens meer rust ervaart, dan reageert het hierop met ‘nu krijg ik eindelijk de kans om mijn wezensvreemde energie eruit te gooien.’ Het gevolg is een onrustig zijn en je niet volledig kunnen concentreren op je meditatieve doel. De reactie kan zo krachtig zijn dat meditatie wordt gestopt”.
“Het scheelt al een stuk als je weet dat het zo werkt”!
“Ja! En je hebt dan de keus om het volgende te doen:
- gedisciplineerd doorgaan in de hoop dat het je op een keer zal lukken...
- stoppen en iets leukers gaan doen...
- op een directe manier aan je ballast/blokkades gaan werken...
... Zelf heb ik jarenlang trainingen gegeven in wat ik ‘Lichtmeditatie’ heb genoemd. Voor de duidelijkheid: er bestaan allerlei soorten van Lichtmeditatie, maar ze beogen niet allen hetzelfde doel. Bij mijn Lichtmeditatie - die is ontleend aan een methode van yoga- en meditatiedocente Hetty Draayer - gaat het om het bewust worden van wat er leeft in het emotielichaam; door het in contact te brengen met een hoger bewustzijn dan het dagelijkse, kan wezensvreemde energie zichtbaar worden gemaakt en vervolgens geloosd. Je word er een rustiger, opener mens door, die blijer en vrijer door het leven gaat...


Als mens moet je weten dat onrust bij het leven hoort. Zonder onrust kan een mens niet groeien. Als wij niet door onrust worden bestookt, komen we niet in actie en gebeurt er niets. Onrust is nodig om ons van de stoel te krijgen om onze ideen in daden om te zetten.
Voor wie volop in het leven staat is het een illusie te denken dat je altijd rustig kunt zijn.
Waar een rustig zijn om draait, is dat de balans tussen rust en onrust niet doorslaat.

...Als mediteren door je op een bepaalde manier te focussen, niet bevredigend verloopt, raad ik je aan een andere manier uit te proberen. 
Ook in de wereld van meditatie zijn er meerdere wegen die naar het spreekwoordelijke Rome leiden”.


Tot slot een meditatie die al velen geholpen heeft:

Kaarsvlammeditatie

Je zit in een ontspannen houding rechtop. Voor je op tafel staat een brandende kaars.
Terwijl je naar het vlammetje kijkt ontspan jij jezelf zo goed je kunt en brengt de adem in het bekken.

... Terwijl je naar de kaarsvlam voor je kijkt, verwarmt deze je hart. Ook letterlijk, maar het is symbolisch bedoeld:
Een warm hart, is een hart vol liefde...
Jouw hart geeft graag zijn liefdevolle warmte door aan jouw hoofd..,
en als daarin nu iets opwelt dat je afleidt van jezelf, dan geef je dat ten prooi aan de vlam...
Vuur loutert. Vuur zuivert.

Adem rustig in je bekken...
Er volgt een herhaling van wat is gezegd:
... De vlam beschijnt je hartgebied...
Projecteer de warmte en uitstraling van de vlam in je hart, en weet wat daarmee wordt bedoeld...
Als er warmte in je hart kan zijn, straalt die vanzelf door naar je geest. Dat is een wet van de natuur...
Waar je door afgeleid wordt in je hoofd, geef dat ten prooi aan de vlam., opdat de warmte een plek kan krijgen, en niet hoeft op te boksen tegen allerlei obstakels...
Het vuur zuivert zelfs de onzuiverste gedachten.

Zie de vlam...
Projecteer zijn licht en warmte in je hart...
Een warm en zuiver hart, schept een zuivere geest als jij daaruit loslaat wat je afleidt van jezelf...
Leg daarom de ballast uit je hoofd, neer bij de vlam
die alles voor je loutert...

Mediteer rustig zo door, ademend in het bekken.
De kern van de meditatie is:

“... Licht staalt in het hart... 
Het hart verlicht het hoofd...
Het hoofd geeft ten prooi aan de vlam wat er teveel is,
omdat het licht zich er anders geen weg in vinden kan ...”

... Na 10 15 minuten neem je de aandacht weg en opent rustig de ogen ...

Lammy Reinders, yoga docente Groesbeek.
Zie www.yogagroesbeek.nl voor:
- werkboek Lichtmeditatie
- werkboek Hartmeditatie.


Meer over mediteren

Inleiding
'n meditatiebankje maken
Hoe mediteren
Hoe mediteren (gevorderen)
Waarom mediteren?
Waarom mediteren (2)
Meditaties en visualisaties

 Terug naar de vorige pagina


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken