InnerNedMeer over divinatie:
Orakelspellen
I Tjing
Westerse Astrologie
Indiase astrologie
Tarot


Andere manieren om jezelf te leren kennen:
Mijn mening
Enkele maanden geleden werd ik verrast met het aanbod het Spirituele Alfabetspel eens uit te proberen. Ik heb die uitnodiging aanvaard en gedurende deze tijd op de momenten dat ik er behoefte aan had een kaart getrokken.

Al jaren ben ik een fan van de I Tjing, een methode waarbij je door middel van het gooien van muntjes of het trekken van duizendbladstelen een voor jou op dat moment toepasselijk hexagram krijgt. Meer over de I Tjing vind je elders op InnerNed.

Het Spirituele Alfabetspel heeft met de I Tjing en andere orakelmethoden gemeen dat het ervan uitgaat dat in jouzelf de leiding over je leven plaats heeft en dat je in jezelf aan je innerlijke leiding kunt vragen hoe het met je is gesteld, in spiritueel, lichamelijk of geestelijk opzicht.

Aan de hand van dat inzicht kun je bijvoorbeeld kijken wat voor jou de beste beslissingen zijn, hoe je een positieve wending aan je leven kunt geven of kunt omgaan met dingen die niet lopen zoals je graag zou willen.

Het aantrekkelijke van het Spirituele Alfabetspel vind ik dat de teksten zeer toegankelijk zijn. Anders dan bij de Tarot of de I Tjing bijvoorbeeld, die toch een zekere mate van kennis veronderstellen over de symboliek van de kaarten of de hexagrammen.

Bij het spel zit een klein boekje waarin de auteur in weinig woorden trefzeker aangeeft waarom je het spel zou kunnen gebruiken, hoe je het zou kunnen gebruiken, wat je zou kunnen doen met kaarten die je niet begrijpt of niet wilt en andere dingen die belangrijk kunnen zijn.

Alleen al de omvang van dit boekje geeft aan dat het spel voor zich spreekt, dat je niet veel meer nodig hebt dan de teksten van de kaarten en natuurlijk de openheid om ze tot je te laten doordringen en ze aan te nemen als je eigen wijsheid.

Het spel heeft bij een plekje gekregen naast de I Tjing; de getrokken teksten een warm plaatsje in mijn hart. Aanbevolen.

Hans

Kleine advertenties:

Orakelspellen

Een artikel van Martin van Blitterswijk  Over de auteur 
Over de auteur:[-]
Martin van Blitterswijk is schrijver en ontwerper van o.a. Het Spirituele Alfabet Spel. Als je vragen hebt over dit of een ander onderwerp kun je hem een e-mail sturen op info@hetspirituelealfabet.nl Meer informatie over Het Spirituele Alfabet op www.hetspirituelealfabet.nl

Orakelspellen, wie of wat is het orakel?

Het Orakel is net als God iets onbenoembaars en onverklaarbaars als het op stoffelijk bewijs aankomt. Vroeger was een orakeluitspraak een door God geÔnspireerde uitspraak door een priester of een andere ingewijde. Heden ten dage worden we meer en meer ons eigen orakel door voorgevoelens en met behulp van allerlei spelen die te koop zijn. Eigenlijk vallen alle spelen, kaartspelen en boeken met antwoorden onder orakelspelen omdat je middels het bewust of onbewust stellen van een vraag antwoord krijgt van de kaart of door het openslaan van een pagina. De tarot is waarschijnlijk het oudste systeem, al waren er ongetwijfeld natuurvolken die met schelpen of stenen reeds zicht kregen op heil en onheil. Tarot kent een keur aan legsystemen en boeken waarin je kunt leren hoe te duiden. Door het volgen van een cursus kun je je bekwamen en ook anderen helpen. De beste manier is volgens mij middels kaarten of andere systemen komen tot inzicht in jezelf en wie je bent. De toekomst ontsluiten is dan niet relevant meer omdat je gaat begrijpen dat je die zelf creŽert. Welkom bij jezelf.

Hoe werkt een orakelspel?

Stel je eens voor dat ons leven, het leven, wordt geleid. Of we ons daar nu van bewust zijn of niet en of we dat nu willen of niet. Niet willen overwegen of er zoiets als leiding zou kunnen zijn zou weerstand zijn, weerstand tegen inmenging van buitenaf.

Maar als deze leiding nu eens in ons blijkt te huizen? Als dat is waar het bij leiding om draait? Om jou? Leiding kunnen we goddelijk noemen of inspiratie of een gevoel of je hart dat spreekt. Er worden meerdere omschrijvingen gebruikt. Het is een systeem, zo fantastisch dat we ons daar eigenlijk nauwelijks een voorstelling van kunnen maken, en toch huist het in jou, in mij, in ons allemaal. Het is het systeem van oorzaak en gevolg, een systeem dat in balans is, in evenwicht. Dit systeem is niet uit balans te brengen. Een ieder die denkt dat dat wel zo is, creŽert daarmee zijn eigen illusie; de illusie van twijfel en angst.

Wat wel uit balans te brengen is, is jouw visie van jouw leven en van jouzelf. Je bent in staat om zozeer aan jezelf te twijfelen dat je jezelf onzeker maakt, of ziek zelfs. Maar dan is het niet het leven, het grote geheel, dat uit balans is. Jouw twijfel is slechts jouw zienswijze of perceptie en heeft alleen invloed op jou. Dit is wat je lijden zou kunnen noemen. Jouw lijden is echter niet voor niets. Je bent in staat om op een zeker moment in te gaan zien dat jouw lijden illusie is en het dan loslaten. Gewoon, omdat je er genoeg van hebt of de zinloosheid van je eigen lijden gaat inzien.

Daarmee kun je anderen inspireren en je kunt je hiertoe door anderen laten inspireren. Dan leer jij en die ander iets over je vermogens, je kracht. Dit is hetzelfde wat de kaarten doen. Ze reageren op jou. Jij trekt de kaart die je wenst, die je nodig hebt, ook al ben je je daarvan misschien niet bewust. De kaart is net als jij een onlosmakelijk deel van het universum, je bent er, je kunt er niet niet zijn. Jij hebt invloed op het universum, het universum heeft invloed op jou, dit is een oneindig systeem, wederkerig en duurzaam. Op het moment dat je beslist een kaart te trekken bepaal je zonder jezelf daarvan bewust te zijn welke kaart je gaat trekken. Je kunt je dat, als je dat wilt, wel bewust worden. Door jezelf middels ontspanning en innerlijke stilte in een staat van ontvankelijkheid te brengen, en te gaan luisteren naar je innerlijke stem. Dan kun je ontdekken wat er speelt en wat aandacht behoeft. Vervolgens is de kaart die je trekt een bevestiging geworden van wat je al wist. Dat is een belangrijke functie van de kaarten: jou te bevestigen in wat je al wist, jou te helpen herinneren, te helen.

Hoe ga ik om met een kaart die ik niet begrijp of niet wil?

Het kan gebeuren dat je een kaart trekt die je niet begrijpt. Of die je iets voorhoud waarvan je denkt: dit heb ik niet, hierin herken ik mijzelf niet. Dat is okť, dan leg je hem nog weg. Het komt wel. Dwing jezelf niet. De kaart dwingt je ook niet.

Het is belangrijk je bewust te zijn van de menselijke neiging om alles in te delen in positief en negatief. Oftewel wenselijk en onwenselijk. En eigenschappen die wij geneigd zijn als negatief te bestempelen mogen wij dus niet hebben. In ons allen leeft in meer of mindere mate de angst om afgewezen te worden voor onze negatieve eigenschappen of neigingen. Als je dit ervaart kun je overwegen te proberen om op een niet veroordelende manier naar dit aspect in jezelf te kijken. Te kijken of dit in een bepaalde mate toch voor jou zou kunnen gelden. Door de angst in te gaan, dat wil zeggen, het gevoel even te verduren, te dragen. Dan kun je gaan merken dat het eigenlijk niet zo erg is als je wel dacht. Dat het je niet tot een slecht mens maakt. De angst vloeit langzaam maar zeker weg en een meer realistisch beeld van het aspect ontstaat. En dus ook een realistischer beeld van jezelf. Met een ander woord zelfrespect. Dit is mijn wens: jou met behulp van deze kaarten jezelf beter te leren kennen, jezelf stukje bij beetje te accepteren. Zodat ook jij steeds meer kunt voelen hoe heerlijk en warm zelfrespect en liefde voor jezelf hebben voelt.

Verschillende redenen voor het trekken van een kaart.

Ondanks dat de omschrijving op de kaart gelijk blijft kan de interpretatie enigszins verschillen als gevolg van de manier waarop je hem leest. Zoals elk mens waarschijnlijk de tekst net iets anders interpreteert (als gevolg van verschillen in innerlijke houding, karakter, levenservaring en kennis), is ook de motivatie voor het trekken van een kaart bepalend voor de interpretatie. In die zin dat de waarheid van de kaart niet varieert maar wel hoe je er in een situatie mee om gaat. Vandaar dat er nu een paar mogelijkheden worden aangegeven.

1. Trek een kaart als je voor een beslissing staat, om leiding te vragen en te ontvangen omtrent hoe een situatie aan te pakken.

Je dient de tekst nu zo te lezen en interpreteren dat het aspect wat beschreven wordt jou helpt met de situatie die speelt. Probeer jezelf voor te stellen hoe het aspect jou in deze situatie tegenwerkt dan wel steunt. Welke innerlijk houding je daarvoor zou moeten innemen. Of welke neiging je achterwege laat. Het gaat hier met name om je bewust te zijn van jezelf in de situatie, met jouw specifieke eigenschappen, positief en negatief.

2. Trek een kaart als je verdrietig bent of je rot voelt.

Als je een kaart trekt om gesteund te worden, weet dan dat steun niet altijd lieve woordjes zijn of jou bevestigen in je sterke punten. Verdrietig zijn of je rot voelen zijn depressieve gevoelens waar je verantwoordelijkheid voor kunt nemen. Gewoon door ze te accepteren en er niet tegen te vechten alsof er iets uit de weg geruimd moet worden. Depressieve gevoelens komen uit een deel van jou (innerlijk kind?) dat aandacht vraagt. Laat dit deel zich uiten, en maak een afspraak als het op dit moment echt niet uitkomt. Bijvoorbeeld: ik heb over drie kwartier de tijd om naar je te luisteren, okť? Wees serieus, duidelijk en liefdevol.

3. Trek een kaart als je wakker wordt na een droom die je nog niet helemaal begrijpt.

Onthoud de droom of schrijf hem op. Trek een kaart met de innerlijke vraag: help me deze droom beter te begrijpen. Zie de droom als een afspiegeling van aspecten van jezelf. Gebruik de kaarttekst als verduidelijking hiervan.

4. Trek een kaart als je een tip wilt over een aspect in jezelf waarvan je het bestaan niet kende.

Trek de kaart en lees de tekst met ontvankelijkheid. Dwing jezelf niet. Laat het rustig op je inwerken. Sla zonder oordel je gedrag in de loop van de dag gade. De kans is groot dat het zich vandaag voordoet. Als het intussen avond is kun je ook op dezelfde manier de dag nog eens overdenken: heeft zich zoiets voorgedaan?

5. Trek een kaart voor vandaag.

Gewoon omdat je het leuk vindt elke dag een kaart te trekken. Neem de omschrijving van de kaart in gedachten met je mee vandaag. Laat je inspireren en pas het toe op je contacten of ze nu zakelijk zijn of privť.

Veel plezier!
Martin van Blitterswijk


Meer divinatie

Orakelspellen
I Tjing
Westerse Astrologie
Indiase astrologie
Tarot


Andere manieren om jezelf te leren kennen

. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken