InnerNedMeer over Qigong:
Inleiding
Bezielend en verstorend vuur
Chinese yoga?
Qigong en Taijiquan
Taiji Qigong?
Het ontstaan van de Qi Gong
Qigong literatuur
Meer over Qi GongKleine advertenties:

Het ontstaan van de qigong

Klik op de auteursnaam voor meer informatie. Sluiten: ook weer op auteursnaam klikkenKlik op de auteursnaam voor informatie
Dit is een bijdrage van Sydney Leijenhorst


De Chinezen uit het oude China, die in de natuur de wisselwerking tussen vuur, water en damp hadden geobserveerd, ontdekten dat er in het lichaam een vergelijkbaar fenomeen waarneembaar was. Ook in ons lichaam was een beweging waarneembaar van ‘iets’ dat dezelfde subtiliteit had als damp. Men gebruikte daarom hetzelfde schriftteken om dit te omschrijven.

Tevens ontdekte men dat de conditie (verdeling, stroming, enz.) van deze levensenergie van wezenlijk belang was voor het functioneren van onze lichaam en geest. Zowel fysieke processen (zoals de spijsvertering, bewegen, ademhalen), als geestelijke processen (zoals denken, concentreren, enz.) bleken be´nvloed te worden door de conditie van de qi c.q. de conditie van het Energiestelsel.
Ook ontdekte men dat dat dit opgebouwd was uit een stelsel van meridianen (energiebanen) die verschillende organen en Energiecentra met elkaar in verbinding brengen in de vorm van een netwerk. Hetzelfde Energiestelsel dat de levensenergie over ons lichaam verdeeld is ook de basis van de acupunctuur, Chinese massage (Tuina), de Japanse drukpunt massage (Shiatsu), e.a. Na veel introspectief onderzoek en experimenteren ontdekte men langzamerhand ook dat en hoe de conditie van het Energiestelsel positief be´nvloed kon worden door meditatieve houdingen en bewegingen, ademhalingsoefeningen, klanken, concentratieoefeningen, visualisaties, enz. Kortom: de qigong kwam tot ontwikkeling.

Eigenlijk heeft men dus ontdekt dat wat er in de natuur gebeurt zich ook in ons voltrekt en dat we daar ook regulerend in kunnen optreden. Zij het dat dit reguleren eigenlijk gewoon betekent dat we weer terug gaan naar een dieper contact met de natuur en de krachten die daarin besloten liggen. Dat we eigenlijk een hoop onbewust en onnatuurlijk geregel van onze kant loslaten. Een gevleugelde uitspraak uit de qigong is dan ook: ‘het ware reguleren is het reguleren zonder te reguleren’.

Het zijn niet alleen de innerlijke ervaringen geweest die tot de vorming van qigong hebben geleid. Ook heeft men zich vaak door de bewegingen van dieren laten inspireren bij het ontwikkelen van heilzame oefeningen. Ook in de taiji qigong zien we dit terug, bijvoorbeeld bij oefening 16: ‘de vlucht van de wilde gans’.

Maar ook onze eigen natuurlijke ‘bewegingen’ vormen een model. Denk bijvoorbeeld aan gapen, uittrekken, huilen, lachen, zuchten, enz.

Nou dat was het dan, hopelijk is de verwarring geheel duidelijk geworden!

Dus:

Qi (Chi)

Levensenergie, vitale energie, adem energie, e.a.

Qigong (Chi kung)

Oefensystemen die bekwaamheid in de omgang met je levensenergie opleveren.

Taiji (T’ai Chi)

Levenshouding of –wijsheid waarin het zoeken naar evenwicht, interactie en afwisseling tussen tegen polen (yin en yang) centraal staat.

Taiji qigong (T’ai chi chi kung)

Vorm van heilgymnastiek of yoga die gebaseerd is op de taiji filosofie.

Taijiquan (T’ai chi ch’uan)

Zogenaamde interne vechtkunst gebaseerd op de taiji filosofie.


Meer over Qigong

Inleiding
Bezielend en verstorend vuur
Chinese yoga?
Qigong en Taijiquan
Taiji Qigong?
Het ontstaan van de Qi Gong
Qigong literatuur
Meer over Qi Gong


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken