InnerNedChristendom
Boeddhisme
Hindoeisme
De Islam
Soefisme
Taoisme
Wicca

In Spiritualiteit:
Inleiding
Religies
Lichtwerk deel 1
Tantra
Spiritualiteit in organisaties
Sterven en rouwverwerking
Zelfrealisatie
Het paard als leraar
De reis van de ziel
Van Maria Piotrovskaja
MeestersKleine advertenties:

Religies

Het woord religie betekent 'opnieuw verbinden'. Je kunt jezelf op ieder moment opnieuw verbinden met Datgene waarvan je afkomstig bent. Met Hem of Haar uit wie je bent ontstaan. Met Dat, Hem of Haar waarvan je deel uitmaakt.

Religies zijn ontstaan uit ervaring van mensen die door meditatie, vasten, filosoferen of wat dan ook beseften, dat ze meer zijn dan alleen een lichaam. Dat ze een kern bezitten die verbonden is met, of deel uitmaakt van, 'iets heel anders'.

Die mensen hebben hun ervaringen opgeschreven. In nogal wat gevallen zijn zij - misschien wel tegen wil en dank - leider of stichter geworden van een godsdienst.

Van hun uitingen zijn van lieverlede vaak dogma's gemaakt.
Hun woorden werden ge´nterpreteerd, op een goudschaaltje gewogen. Van wat ze stamelend wilden vertellen over hun ervaring werden verhalen gemaakt. In de loop van de tijd werden die verhalen aangevuld, veranderd, er kwamen commentaren op. Om nog maar te zwijgen van opzettelijke aanvullingen en vervalsingen om de macht van de kerk zeker te stellen. (zie: Grensverleggend christendom)

De boeken die daaruit voortkwamen werden vaak als de ervaring zelf beschouwd en mensen begonnen anderen, met andere boeken, te beschouwen als onwetenden.
Een tragedie die zijn weerga niet kent werd daaruit geboren. Godsdienstoorlogen zijn niet van nu alleen: ze zijn er vanaf de tijden dat de lettertjes in die "heilige boeken" belangrijker werden gevonden dan de ervaring van waaruit die boeken ontstonden.
Ervaringen die altijd leiden tot een grenzenloos mededogen en een grenzenloze liefde.


In religies:

Christendom
Boeddhisme
Hindoeisme
De Islam
Soefisme
Taoisme
Wicca


In Spiritualiteit

Inleiding
Religies
Lichtwerk deel 1
Tantra
Spiritualiteit in organisaties
Sterven en rouwverwerking
Zelfrealisatie
Het paard als leraar
De reis van de ziel
Van Maria Piotrovskaja
Meesters


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken