InnerNedCommunicatie en relaties:
Kernkwadrantenspel
Lichaamstaal
NLP
Een gesprek beginnen
Je mening geven
Omgaan met conflicten
Assertiviteit
Omgaan met kritiek
Emotionele chantage
Emotionele intelligentie
Emotionele verbondenheid
Diagnose in relaties
Sprank communicatiemodel
Tweelingzielen en zielmaatjes
Spiritualiteit in relatiesOp zoek naar een therapeut?

: De hulpzoek wijzer :

Kleine advertenties:

Spiritualiteit in relaties

Wat is wel en wat is niet een goede relatie?

Een goede relatie is een relatie waarin beide partners oprecht tegen zichzelf durven en kunnen zeggen: "Ook al is er dan wel eens iets: dit is een verrijking van mijn leven, in deze situatie kan ik mijn weg gaan en weet ik me gesteund door de ander, en andersom is dat net zo. Wat ik aan liefde voel kan ik kwijt in vertrouwen en oprechtheid, zonder angst of schaamte en op een creatieve en spontane manier. Geen angst: liefde is angst laten varen. Ik leer en ontwikkel me en het voelt goed zo".

Hieronder vind je een vergelijking tussen een "gewone", maar wel ongelukkige relatie en een "spirituele" of gelukkige relatie.

Let wel: een gewone relatie kan hl bevredigend zijn en als je je in jouw relatie happy voelt: houden zo!
Maar als dat voor jou niet zo voelt, als er iets knaagt, dan heb je misschien aan de teksten hieronder iets om van je relatie iets mooiers te maken....
En nou maar hopen dat je allebei dat verlangen hebt!

Gewone, maar ongelukkige relatie

Spirituele relatie

Gesloten

Jullie motivaties, wensen en verlangens zijn niet duidelijk. Vaak is de relatie gericht op het uiterlijk, op anderen en op wat anderen van een relatie verwachten. Zelden is er plaats voor een eigen invulling die ontstaat uit motivaties en wensen vanuit jullie beiden. Het gaat in de eerste plaats om veiligheid en stabiliteit, er is weinig ruimte voor verandering. Dat kan maken dat de persoonlijke ontwikkeling van jullie beiden erg langzaam gaat. Je probeert allebei te voldoen aan de verwachtingen van de ander; dat maakt dat je niet vrij handelt, niet doet of kunt doen wat je wilt.

Open

In deze relatie is er een spiritueel doel dat jullie beiden motiveert en dt doel vormt de basis voor je relatie. De wederzijdse erkenning van elkaars vrijheid speelt een belangrijke rol. Jullie kunnen en durven eerlijk en open uit te spreken wat en wie je bent, doet, wilt en wat je doelen in het leven zijn. Veranderingen worden geaccepteerd, er is geen jaloezie en daarom ontwikkelen jullie je snel.

Twijfel

Het in-zichzelf-gesloten zijn van je relatie leidt tot een gebrek aan zelfvertrouwen bij n van jullie of jullie beiden en wederzijds gebrek aan vertrouwen zodra de relatie eens opener wordt. Je voelt je te sterk gebonden en hebt weinig vertrouwen in de ander, ook al omdat je je afhankelijk van die ander voelt. Je hebt de ander nodig om een gevoel van eigenwaarde te hebben.

Vertrouwen

Openheid in een relatie maakt de geliefden zich ervan bewust dat ze van elkaar houden maar niet van elkaar afhankelijk hoeven te zijn. Er is dan ook geen reden te proberen de ander te veranderen; je accepteert hem of haar zoals hij of zij is. Je helpt hem of haar, simpelweg omdat je er voor hem of haar bent.

Strijd en competitie

De macht is aan het ego van beide partners. Wie heeft de macht, wie geeft de bevelen en naar wiens pijpen moet men dansen. Eerst komt eigenbelang.

Begrip

Jullie zijn beiden gelijk in "rang", hebben gelijke kansen en verantwoordelijkheden. Je respecteert elkaars ruimte. Je bent hier en je hebt een relatie om jezelf n de ander vooruit te helpen.

Afhankelijkheid

Jullie hebben verschillende denkbeelden waar jullie je krampachtig aan vasthouden. Je kunt je bedreigd voelen door de denkbeelden, wensen en verlangens van de ander omdat je vreest dat ze tot uiteengroeien zullen leiden. Je voelt je daardoor alleen en onvervuld. Je bent bang om verlaten te worden.

Onafhankelijkheid

Jullie hebben in principe genoeg aan en met jezelf en bent niet van elkaar afhankelijk. De liefde zorgt voor veiligheid. Jullie staan open voor elkaars verlangen naar spirituele ontwikkeling. Daarom is er begrip voor dat de ander ruimte en tijd wil om zich in die richting te ontwikkeling (yoga doen, mediteren, reizen, cursussen volgen). Dit leidt tot spontaniteit en harmonie in de relatie en bij jullie beiden.

Voorwaarden

De afhankelijkheid leidt tot uitruilen: als jij dit doet, mag ik dat. Als jij dat laat, zal ik dit niet doen. Op die manier sluipen allerlei regels in je relatie die afhankelijkheid versterken: je geeft om terug te ontvangen. Overal moet over worden overlegd. Gevaar van manipulaties.

Vrijheid

Zelf kunnen bepalen wat je wilt en doet en respect daarvoor bij je partner leiden tot tolerantie en betrokkenheid. Er is niet langer sprake van overheersing of bezitsdrang. Jullie ontdekken spontaan en vreugdevol het avontuur van de bewuste ontwikkeling van elkaar. Vreugde, wederzijds vertrouwen en harmonie.

Saaiheid

Jullie stellen allerlei regels op omdat je niet meer echt kunt genieten van het tijd aan elkaar geven. Er ontstaat routine die creativiteit en vindingrijkheid belemmeren. Ieder van jullie gaat denken dat de ander de oorzaak is van het gebrek aan geluk en dat je je daarom tegen de ander moet verdedigen.

Creativiteit

Jullie leven is erop gericht om de liefde alle kans te geven, zowel in lichamelijk, geestelijk als spiritueel opzicht. Daardoor ontstaat er een ontspannen sfeer waarin spontaniteit en inspiratie alle kans krijgen. Alles wordt gedeeld en er ontstaan steeds nieuwe manieren om je liefde uit te drukken. Je voelt je goed en gelukkig samen.

Onveiligheid

Je hebt het gevoel dat er iets mist al weet je niet wat het is. Er ontstaan angstgevoelens, gevoelens van onzekerheid en schuld gevoelens. Je probeert je wanhopig vast te houden aan die dingen die je in het begin van je relatie wel houvast boden, waarin je je wel veilig voelde. Dit resulteert in krampachtigheid, waarin je je toch onveilig blijft voelen. Misschien krijg je zo het verlangen om (nog) een kind te "nemen" in de hoop dat het dan beter wordt.

Veiligheid

De diepe liefde maakt dat je je geborgen en veilig voelt. Van daaruit kan de wens ontstaan een gezin te stichten,  om zo je spirituele verlangens en gevoelens "vorm te geven". De spirituele samensmelting van beide geliefden geeft een geweldig gevoel van zekerheid, k als je gn kinderen krijgt of kunt krijgen.

Gevoel te falen

Er ontstaat een onvermogen om de gang van zaken te veranderen. Jullie beginnen elkaar te onderwaarderen. Daardoor ontstaat rancune waardoor je relatie steeds meer uit onbalans raakt. Er ontstaat wanhoop, je hebt het gevoel dat je niets meer kunt veranderen. Je ziet niet in hoe je ooit nog evenwicht en harmonie in je relatie terug kunt brengen.

De perfecte liefde

Je hebt gevoelens van eerbied voor elkaar. De wederzijdse eerbied en "aanbidding" laat de goddelijke kern in jullie beiden zich ontplooien en de wederzijdse verloochening wekt goede gevoelens bij jullie beide op.... Je bestaat voor de Liefde. De Liefde wordt kosmisch en je voelt dat God (hoe je je hem of haar ook voorstelt) Degene is die van jou houdt dr de ander, je geliefde.

Scheiding

De enige oplossing lijkt gescheiden te worden, te scheiden. Je ervaart de wanhoop en de eenzaamheid die toch een gelegenheid tot transformatie zouden kunnen vormen... een mogelijkheid om vrijheid en zelfbeschikking te ontdekken.

Een andere manier dan "om op jezelf te gaan" weet je niet.

Eenheid

Je relatie is een kans een spirituele bruiloft te vieren of, met andere woorden, de spirituele vereniging tussen twee geliefden te ervaren. Jullie als geliefden ontdekken de liefde op de meest indringende manier: de liefde tussen de mannelijke en vrouwelijke archetypen, wat je sexuele voorkeur ook mag zijn. Deze liefde leidt tot eenheid, goddelijke genade en zegen. Deze zegeningen laten je als stel ervaren wat het is om EEN te zijn.

Tip: Tweelingzielen en zielmaatjes

Meer over Communicatie en relaties

Inleiding
Kernkwadrantenspel
Lichaamstaal
NLP
Een gesprek beginnen
Je mening geven
Omgaan met conflicten
Assertiviteit
Omgaan met kritiek
Emotionele chantage
Emotionele intelligentie
Emotionele verbondenheid
Diagnose in relaties
Sprank communicatiemodel
Tweelingzielen en zielmaatjes
Spiritualiteit in relaties


Tip

relatiepagina.nl


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken