InnerNedOp deze pagina over Spirituele Therapie:
Inleiding
Diagnostiek
Werkwijze
Subtiel energiesysteem
Afstemmen
Onverwerkte ervaringen
Vorige levens
Leven is leren
Affiniteit
Oorsprong

Meer psychotherapie:

Inleiding
Eclectische therapie
Gestalt en Gestalttherapie
Hermiaanse therapie
Hypnose & hypnotherapie
NEI, Neuro Emotionele Integratie
Neo hypnotherapie
de Option-methode
Psychosynthese
Rebirthen
Spirituele therapie
Transformatiewerk
Voice Dialogue
Zijnsorientatie
Lichaamsgericht (Rubriek)Op zoek naar een therapeut?

: De hulpzoek wijzer :

Kleine advertenties:

Spirituele Therapie

Spirituele Therapie is een therapievorm die in principe geschikt is voor iedereen die met vragen of problemen van persoonlijke aard zit en daar hulp bij zoekt.

Klik op de auteursnaam voor meer informatie. Sluiten: ook weer op auteursnaam klikkenKlik op de auteursnaam voor informatie
Een bijdrage van Ben Meijer


Wat is het spirituele in deze therapie?

Het begrip "spiritueel" staat voor onstoffelijk, subtiel en energetisch. Maar ook wezenlijk en essentieel. Wat maakt dat identieke tweelingen anders zijn, wat maakt dat de mens meer is dan de som van wat levenloze lichaamsdelen? Bezieling is moeilijk te vatten, maar net als met verschillende uitvoeringen van een zelfde muziekstuk, wel degelijk te ervaren.

De mens wordt dan ook gezien als spiritueel of bezield wezen. Een klacht wordt gezien als een uiting van een verbroken verbinding met de diepere zin van het bestaan. In deze therapievorm streeft men ernaar een mens bij de heelheid, het wezenlijke van zichzelf te brengen. Een belangrijk aspekt van de therapie is dat problemen niet alleen gezien worden als lasten, maar ook als lessen en groeikansen.

Spirituele Therapie is een methode waarbij zowel de diagnostiek als de behandelwijze vooral op een intuÔtieve, gevoelsmatige grondslag berusten en niet zozeer op een verbale en rationele. Een mens heeft behalve zijn fysieke lichaam ook een energielichaam. Het is juist hierin dat de oorzaken van klachten vaak kunnen worden gevonden en behandeld. De therapeut werkt vanuit een afstemming op deze subtiele energie van de cliŽnt. Vanuit de afstemming helpt hij contact te maken met de sturende energie achter de problematiek, en er concrete, bewuste stappen in te nemen.

Diagnostiek

De spiritueel therapeut werkt empathisch, en wel door direct contact te maken met de subtiele energie van de cliŽnt, zoals die zich door de chakra’s (energiecentra) en het aura manifesteert. Aan de hand van een vraag van de cliŽnt stemt de therapeut zich af, zowel op de aard en oorzaak van het probleem, als op de essentie van de cliŽnt. Uitgangspunt van de therapeut is namelijk dat elk mens in wezen heel is, maar dat er dingen spelen waardoor hij die heelheid niet meer ervaart. In de afstemming, langs intuÔtieve weg, verkrijgt de therapeut gerichte kennis van wat er speelt. De problemen worden zodoende gezamenlijk benaderd, en stap voor stap wordt de cliŽnt terug naar zijn heelheid gebracht. Er is ruim aandacht voor het doorvoelen en beleven van wat er speelt, en van wat er mogelijk is.

Werkwijze

Spirituele Therapie is een interactief gebeuren, waarbij een beroep gedaan wordt op de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de cliŽnt. De therapeut begeleidt een cliŽnt bij het nemen van een bewuste volgende stap in zijn ontwikkeling. Door de aandacht niet alleen op de problemen te richten maar ook op de eigenheid en mogelijkheden, wordt het mogelijk hem tot rust en inzicht te brengen. Vanuit contact met het meest wezenlijke kunnen de problemen waar de persoonlijkheid mee worstelt beter begrepen en benaderd worden. Groei kan plaatsvinden, wanneer er niet alleen een (mentaal) begrip is van wat er speelt, maar wanneer het gepaard gaat aan een levende ervaring en transformatie.

De therapie is concreet en direct, en de feitelijke basis wordt gevormd door waar de cliŽnt nu is qua ontwikkeling en inzicht. De hulpvraag is het begin van het therapeutische werk. Gezamelijk worden problemen benaderd en kunnen de thema's en verbanden goed worden bekeken. Dan kan worden gekeken wat voor stappen er nu door de cliŽnt kunnen worden genomen om tot een oplossing te komen. Dit alles kan leiden tot de bewustwording van diepere drijfveren en tot oplossingen. Genezen is stappen nemen, groeien en bewuster worden. Dit alles vraagt een bewuste en actieve inzet van de cliŽnt.

Het subtiele energiesysteem

De direkte basis van spirituele therapie is dat alles energie is en dat een mens behalve een fysiek lichaam ook centra en lagen heeft die veel ijler zijn. De subtiele energie doordringt en omhult het stoffelijke lichaam, draagt en bekrachtigt het, en zij bevat informatie over de gehele persoonlijkheid.

We noemen de centra, met de bijbehorende psychologische thema's:

  1. Het stuitcentrum, waar gevoelens huizen over zekerheid en bestaansrecht en over hoe je in je lijf zit. Dit is je fundament;
  2. Het heiligbeencentrum, dat verband houdt met (zelf)vertrouwen, genieten en plezier hebben, contact maken, en natuurlijk sexualiteit. Hier vindt je de 'stroom van het leven';
  3. Het navelcentrum, waar de meeste emotionaliteit huist, van waaruit je de confrontatie aangaat, en waar het gebruik van je kracht en het innemen van ruimte voor jezelf worden ontwikkeld. In dit centrum wordt de fysiek-emotionele energie gereguleerd;
  4. Het hartcentrum, waar gevoelens van liefde, sympathie, en verbondenheid met anderen de toon zetten. Hier zitten de eigenlijke gevoelens;
  5. Het keelcentrum, waar communicatie en je uiten een hoofdrol spelen, maar waar ook het vorm geven aan wat er in je leeft, je creativiteit, en het nemen van verantwoordelijkheid van groot belang zijn. Van hieruit laat je zien wie je werkelijk bent en wat je in je hebt;
  6. Het voorhoofdscentrum, waar je denken, je besef van identiteit, je controle, evenwicht en aandacht geregeld worden. Dit is het 'commandocentrum', maar ook de plaats van 'spiritueel zien'; hier word je je intuÔtie gewaar;
  7. Het kruincentrum, waar gevoelens van heelheid en verbondenheid met al wat is kunnen worden ervaren. Hier beleef je religiositeit en spiritualiteit het sterkst.

In de aura is een soortgelijke gelaagdheid terug te vinden als in de chakra's. Alle thema's van de chakra's worden ook weerspiegeld in de aura. Echter, in de aura vinden we er subtielere aspekten van terug. Daarnaast vind je in de aura ook de thema's waarmee iemand zich niet dagelijks en bewust mee bezig houdt; ze behoren tot de achtergrond. De invloeden zijn subtieler, minder concreet, en moeilijker te vatten. Het is een feit dat de sturing van bepaalde energieŽn vanuit de aura ondanks hun veelal stille, 'zachte' aanwezigheid, een enorme invloed op je kan hebben.

Al onze ervaringen vormen als het ware 'indrukken' of 'trillingen' in de energie die, wanneer ze maar diep genoeg zijn, een sturende invloed hebben op je hoe je handelt, voelt en denkt. Deze indrukken noemt men karma. Het model van de chakra's en aura geeft globaal aan waar de indrukken worden verwerkt en opgeslagen in het energiesysteem.

Afstemmen op de energie

De energie van de chakra's en aura kan op een intuÔtieve manier, door afstemming worden gevoeld. Met name datgene waar een mens het meest mee bezig is - dus ook datgene waar hij of zij nu last van heeft - is voor iemand die geoefend is in het invoelen vaak duidelijk waarneembaar in de energie.

Je hoeft echter niet per se geoefend te zijn om al enig idee te kunnen hebben van wat invoelen is. Bijvoorbeeld, sommige mensen kunnen ongewild sterk 'meevibreren' op de stemmingen van anderen. Ook kun je door onbedoelde afstemming bijvoorbeeld last krijgen van de hoofdpijn van iemand anders.

Onverwerkte ervaringen

De ervaringen die een mens opdoet vormen zijn leermateriaal. Maar niet alle ervaringen worden geaccepteerd en verwerkt of opgelost. De kans is aanwezig dat ervaringen die ooit zijn 'weggestopt' je blijven hinderen, vaak op een onbewust nivo. De emotionele lading blijft dan in je systeem aanwezig, en lost zich niet vanzelf op. Met name wanneer een ervaring zů traumatisch, zů erg is geweest dat het bewustzijn afhaakte en de ervaring blijft ontkennen, kan het gebeuren dat deze ervaring later alsnog moet worden uitgewerkt. Vaak is er bewustzijn nodig om zo'n ervaring te kunnen verwerken.

Vorige levens

ReÔncarnatie houdt in dat een mens weliswaar sterft, maar dat zijn ziel weer opnieuw geboren wordt, in een ander lichaam. Dit proces herhaalt zich steeds weer, als een cyclische beweging. Wanneer een mens echter de meer tastbare en concrete problematieken van zijn leven redelijk heeft uitgewerkt, stuit hij vaker op subtielere aspekten van zijn levensthema's. Het komt vaker voor dat hij ervaart dat de heftigheid van ervaringen in zijn jeugd niet overeenkomt met de intensiteit van de ervaren thema's. Tevens komt het voor dat de oorzaak van bepaalde neigingen, karaktereigenschappen en gevoelens niet kan worden gevonden in dit leven.

Leven is leren

De visie die wij als spiritueel therapeuten op problematieken hebben is sterk gekleurd door reÔncarnatie, karma, en evolutie. In deze optiek is een mens een zich ontplooiend wezen, dat in alles wat hij doet streeft naar groei en realisatie van zijn mogelijkheden. Hij heeft hierbij vele lessen te leren, die voor een belangrijk deel al vastlagen bij zijn conceptie, door de specifieke 'keuze' van diverse levensomstandigheden zoals plaats, familie, milieu, geslacht, lichaamstype, enz. Juist dŠt persoonlijk karma dat in een bepaalde incarnatie het sterkst naar voren treedt - en tevens de grootste problemen kan veroorzaken - geeft tegelijk de belangrijkste groeikansen en lessen voor dat leven.

We zien problemen dan ook niet als lasten waar we per se zo snel mogelijk van af moeten zien te komen. Veel ongemakken, soms tot fysieke kwalen toe, zijn aanwijzingen dat we bepaalde stappen in ons leven niet genomen hebben, en dat het tijd wordt om dat wel te gaan doen. Niet zelden zie je dat een bepaald gebrek, of een bepaald probleem, iemand zijn leven (in positieve zin) heeft gemaakt tot wat het is. Moeilijkheden brengen in het algemeen vaak sterke tegenkrachten in een mens in beweging.

In de Spirituele Therapie zijn we in de eerste plaats geÔnteresseerd in de lessen, in de stappen, die een mens aan de hand van zijn problematiek te nemen heeft. Problemen oplossen is geen doel op zich, maar een middel tot geleidelijke realisatie van wie je werkelijk bent.

Affiniteit

In een restaurant kun je genieten zonder te weten hoe de chef-kok het eten heeft bereid. Om Spirituele Therapie te doen hoef je net zo min affiniteit met spirituele onderwerpen te hebben. In de therapie worden de dingen gewoon bij hun naam genoemd, en jargon wordt beperkt tot het nodige. Het enige wat van belang is, is dat je je open kunt stellen voor nieuwe en, wie weet, onbekende mogelijkheden.

Oorsprong

Spirituele Therapie zoals hier bedoeld komt van Centrum de Leonardushoeve te Belfeld (L), in 1987 opgericht door Drs Ad Stemerding, nu onder leiding van Jan Visscher. Het centrum wijdt zich onder andere aan het geven van ervaringsgerichte cursussen voor spirituele realisatie, zoals de Energieweek, de Groeiweek en de opleiding tot Spiritueel Therapeut.

Ik hopen met dit artikel een enigszins globaal en getrouw beeld van de Spirituele Therapie te hebben gegeven. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben: ik ben altijd bereikbaar per email.

Er is een website met nog meer informatie over Spirituele Therapie.

Ben Meijer heeft meer artikelen voor deze site geschreven: onder andere over Zelfhulp, Depressie en Je partner uit depressie halen.

Meer psychotherapie:
Inleiding
Eclectische therapie
Gestalt en Gestalttherapie
Hermiaanse therapie
Hypnose & hypnotherapie
NEI, Neuro Emotionele Integratie
Neo hypnotherapie
de Option-methode
Psychosynthese
Rebirthen
Spirituele therapie
Transformatiewerk
Voice Dialogue
Zijnsorientatie
Lichaamsgericht (Rubriek)


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken