InnerNedSterven en rouwen in het jodendom
Recht om te leven en te sterven
Euthanasie
Het sterven
Na het sterven
Voor de begrafenis
de Chevre Kaddiesja
Reiniging, kleding, kisting
De begrafenis
Crematie en balseming
De eerste week van rouw
Hoe verder?Kleine advertenties:

Sterven en rouwen in het jodendom

Een bijdrage van Sasja Martel

1. De joodse visie op leven en dood

Leven en dood zijn in het jodendom geen twee aparte werelden, tenminste vanuit Gods visie. Het jodendom benadrukt dat de wereld van het leven die van de mens is. Wat er na de dood komt laat men over aan de zorg van de Allerhoogste. Aangezien de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis is de menselijke opdracht dan ook in Zijn sporen te gaan. Dit wordt concreet uitgedrukt in de zorg voor de naaste. Het schilderij 'De Zeven Werken van Barmhartigheid' probeert dit weer te geven. Dit is het menselijke aspect.
De joodse traditie spoort de mens aan menswaardig te leven, zoals God het voordeed (Imitatio Dei)

Zoals Hij de naakten kleedt (Adam en Eva: Gen.3:21), zul jij de naakten kleden. De Heilige-Hij-Zij Geprezen bezocht de zieken (Abraham na zijn besnijdenis: Gen.18:1); zo zul jij de zieken bezoeken. De Heilige-Hij-Zij-Geprezen troostte de rouwenden (Izaak na de dood van zijn vader: Gen.25:11), zo zul jij de rouwenden troosten. De Heilige-Hij-Zij-Geprezen begroef de doden (Mozes: Deut.34:6), zo zul jij de doden begraven.

Het goddelijke of Godgelijkende in de mens is de vrijheid van keuze tussen goed en kwaad. De vrije wil van de mens en niet een goddelijk bestuurd lot bepaalt de inhoud van het menselijke leven. De mens wikt en de mens beschikt. Tijdens ons leven worden we geacht ons leven te heiligen door het navolgen van wat er in de Tora geschreven staat. Met Tora wordt bedoeld niet alleen de eerste vijf boeken van de Bijbel, maar ook de uitleg hiervan (mondelinge Tora). Het uiteindelijke doel is dat niet alleen de mens tot zijn recht komt maar ook God. Heiligen en heiliging kunnen slechts gedurende het leven van een mens. Zodra de dood ingetreden is houdt deze opdracht op. De sfeer van de dood kan in zekere zin onrein genoemd worden. Dit heeft niets te maken met hygiŽne, maar meer als staande tegenover de menselijke opdracht van heiliging. Zolang een mens ademt, leeft hij, is hij deel van het leven en behoort hij toe aan deze wereld. Daarom is het bijvoorbeeld verboden de begrafenis te regelen zolang de stervende nog leeft. Vooral zaken als een kist, doodsklederen of rouwkaart.
Volgens de Joodse traditie is een stervend mens (gosees) in alle opzichten een levende, met dezelfde rechten en plichten, ook in het uur van zijn dood. Zo kan een gosees zelfs nog een echtscheidingsbrief (get) aan zijn vrouw geven.

'Een beetje dood' of 'een beetje levend' kent men niet in de Joodse traditie. Zodra de dood is ingetreden bidt men dat de ziel van de overledene gebundeld mag worden in de bundel van het leven en rust mag vinden in Tuin van Eden. Vanuit Gods visie leeft elk rechtvaardig mens, ook al is hij gestorven. Zoals men de plicht heeft zo menswaardig mogelijk te leven zo respectvol probeert men om te gaan met het sterven.


Meer over sterven en rouwen in het jodendom

Recht om te leven en te sterven
Euthanasie
Het sterven
Na het sterven
Voor de begrafenis
de Chevre Kaddiesja
Reiniging, kleding, kisting
De begrafenis
Crematie en balseming
De eerste week van rouw
Hoe verder?


Over Sasja Martel

Sasja Martel(1954) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, judaica aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam en aan de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem waar zij 10 jaar woonde. Zij is sinds 1976 free lance docente Jodendom en de relatie Jodendom - Christendom in Nederland en Duitsland. Is afgestudeerd op het onderwerp 'De joodse visie op sterven en rouwen', waarbij de met name de rol van de gemeenschap in het rouwproces van de enkeling werd onderzocht. Zij is modern orthodox en lid van de joodse gemeente te Amsterdam.


Meer over sterven en rouwverwerking

Inleiding
Bewust sterven
Qi Gong en rouwverwerking
Het verwerkingsproces.
De tunnel
Sterven en rouwen in het jodendom


Tips en aanverwant

Over (re) incarnaties


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken