InnerNedMeer over Tai Chi Tao:
Tai Chi en Tao
Fibromyalgie en ME
Over Chi

Meer Dans, houding, beweging:
Buikdansen
Alexander techniek
Biodanza
Ismakogie bewegingsleer
Qigong, Tai Chi en meer
Tai Chi TaoKleine advertenties:

De Chi

Klik op de auteursnaam voor meer informatie. Sluiten: ook weer op auteursnaam klikkenKlik op de auteursnaam voor informatie
Dit is een bijdrage van de Oostelijke groep van TaiChiTao leraren


Chi (of Qi) is de benaming voor de allesomvattende energie. Chi maakt een belangrijk onderdeel van ons leven uit. We dienen dan ook een optimaal gebruik van chi te maken. De chi wordt ondermijnd door stress, boosheid, ongeduld en zorgen. Maar ook een verkeerde en te strakke houding, waardoor de buikademhaling wordt belemmerd en het ademen te hoog wordt opgetrokken. Door die gespannen houding wordt de wervelkolom te strak en te recht. De chi kan ook hierdoor niet goed stromen.
De wervelkolom, je levensboom, hoort te hangen. Als je ontspannen bent in lichaam en geest kun je chi beter opnemen. Chi is overal aanwezig. Met de chi kun je contact opnemen.

Chi kun je onderverdelen in bijvoorbeeld jing en shen. Jing is de chi uit de kosmos. Jing is belangrijk voor de uiterlijke vorm van deveranderingen in de levende fijne energie.
Shen omvat een hogere vorm van energie en stelt jing in staat zijn functies te verrichten. Shen zorgt voor bewustzijn en het onderbewuste, en voor de innerlijke leiding en bezieling. Het leven is een functie van materie. Jing is dus de energie uit de kosmos, het is de oer-jing en gekoppeld aan het oer-chi. Dat alles is een proces van yin en yang. Energie hoort bij de hemel en vorm bij de aarde. Zij komen bij elkaar en scheppen samen het leven. Jing kan ook beschouwd worden als etherkracht. Bij jing gaat het om levenskracht en groeikracht. Als de mens chi opneemt is een deel daarvan jing.

Baby en chi

In de moederbuik neemt het kindje in wording zowel jing als shen-energie op. Als de ongeborene gaat groeien komt het jing tot volle wasdom. Dan pas ontstaan hersenen en beendermerg. Daarom noemen de Chinezen de bron van alle verrichtingen jing. Het leidt de opbouw van het menselijk lichaam in goede banen. Deze kracht verzorgt de ontwikkeling van een kind, de vorming van het skelet, zenuwen en inwendige organen.
Kortom, jing zorgt voor de groeikracht en shen voor de geestelijke energie.

In de westerse anatomie wordt dit over het hoofd gezien. Interessant is een onderzoek van voedingsdeskundige Caroline Spaaij van de Landbouwuniversiteit in Wageningen in juni 1992. Zij onderzocht zwangere vrouwen en ontdekte dat vrouwen in verwachting nauwelijks meer eten, ondanks het feit dat zwanger zijn meer energie kost. Dit stelt de wetenschap voor een raadsel, zo vermeldde zij. Waar komen dan de extra calorieŽn vandaan die nodig zijn voor de groei van het kind? Spaaij is met deze vraag blijven zitten.
Zou zij de energieleer uit de Chinese geneeskunde kennen, dan zou haar veel duidelijk worden. De ontwikkeling van het ongeboren kind wordt naast voeding van de moeder mogelijk gemaakt door chi-aspecten jing en shen. De opbouw-energie voor de baby komt uit de nier-energie van de moeder. Na de bevalling is de nier-energie vrijwel uitgeput en moet dan weer aangevuld worden. Helaas gaat dat door een veranderende leef- en eetwijze sinds 1985 steeds moeilijker worden. Sindsdien is ook de postnatale depressie toegenomen. Dit komt omdat de nier-energie te zwak blijft. Nier-energie is dus heel belangrijk, zowel voor moeder en de nog ongeboren baby. Doordat Tai Chi Tao met de vijf elementen-energie-oefeningen werkt kan de nier-energie weer versterkt worden met de zogenaamde water-oefeningen. Dat geeft de nieren weer meer chi.

Een baby heeft chi-kracht. Als je je vinger in het vuistje van de baby doet dan is de greep zo stevig dat de vinger niet normaal los te krijgen is. Dat doet de baby niet met spierkracht, maar met chi. De chi is een zachte klevende kracht. Het is een bijzondere energie die meer aandacht verdient. In TaiChi Tao doen we dat.


Meer over dit onderwerp

Tai Chi en Tao
Fibromyalgie en ME
Over Chi


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken