InnerNedOver Tantra:
Meer over Tantra
Het woord tantra
Geschiedenis en filosofie
Yoga van de sex?
Op zoek naar een therapeut?

: De hulpzoek wijzer :

Kleine advertenties:

Tantra

TantraTantra is in het Westen (betrekkelijk) bekend geworden als 'Yoga van de Sex' en spreekt als zodanig sterk tot de verbeelding van ons, Westerlingen.

Voor ons lijkt sexualiteit een verlokkend paradijs in te houden maar is tegelijk zo toegankelijk als een boek met zeven sloten.

Wij hebben af te rekenen met conditioneringen van ons denken, voelen en handelen; een ongelukkige erfenis van ons patriarchale verleden, waarin lustbeleving met zonde werd gesanctioneerd.

De ontketende energie waarmee men heden het thema seksualiteit exploreert is in dit licht meer dan begrijpelijk en als motor tot Verandering van grote waarde.

Tantra biedt zéker een perspectief om Seksualiteit en Spiritualiteit te integreren tot een heilzaam Pad van Verlichting (Yoga). Toch doet men Tantra met de aanduiding 'Yoga van de Sex' tekort; het is immers méér dan dat.

De Tantrische stellingen versus de gevestigde opinie

Vedanta, het arisch-vedisch-brahmaanse systeem dat al meer dan 3000 jaar India domineert stelt dat alle materie slechts 'Maya', Illusie is, dat losmaking van de materie het hoofddoel van het Pad van Verlichting is en staat voor, dat men zich wapent tegen de 'verlokkingen' van de materie.

Tantra staat daarentegen voor de bezieling en het innerlijke bewustzijn van álle materie en de opvatting dat materie - gecondenseerde - energie is.

Tantra staat voor leven in harmonie met en met respect voor de materie.

Losmaking van de materie is een gebeuren van spontane groei en de dood is daarbij een natuurlijke consequentie...

Een Tantrische Levenshouding

In de praktijk betekent het voorgaande dat Tantra een houding voorstaat van bewust omgaan met de materie, waarbij elke interactie symbolische waarde heeft. Een houding tegenover ons lichaam, onze partner, ons voedsel, ons huis, onze wereld, onze medeschepselen, waarbij gelijkwaardigheid, respect en verbondenheid voorop staat.

Dit sluit hedonisme uit: Iemand die aan materiële genoegens verslaafd is functioneert evenmin op basis van respect als iemand die de materie veracht, waaruit hij zelf geschapen is en tot zijn machteloze ergernis tot zijn dood verbonden blijft...

Hieruit volgt ook dat eten met respect voor het voedsel een handeling is met net zoveel Tantrische diepgang als het respectvol bedrijven van de liefde. Zo realiseert het omzetten van voedsel in eigen lichaamsmaterie zelfs een vollediger versmelting dan middels geslachtsgemeenschap mogelijk is, waarvan de symboliek ons wellicht meer aanspreekt...

Tenslotte volgt hier ook uit dat seksuele Tantrische uiting slechts één van de mogelijkheden is en dat een celibatair levend mens even goed een Tantrist kan zijn...


Meer over Tantra

Inleiding
Meer over Tantra
Het woord tantra
Geschiedenis en filosofie
Yoga van de sex?


Meer over Spiritualiteit

Religies
Lichtwerk deel 1
Tantra
Spiritualiteit in organisaties
Sterven en rouwverwerking
Zelfrealisatie
Het paard als leraar
De reis van de ziel
Van Maria Piotrovskaja
Meesters


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken