InnerNedOver het hindoeisme:
Vedanta
Karma
Reincarnatie

Religies:
Christendom
Boeddhisme
Hindoeisme
De Islam
Soefisme
Taoisme
WiccaBoeken over oosterse wijsheid

Kleine advertenties:

Vedanta

Een artikel van Hans van Meteren  Over de auteur 
Over de auteur:[-]
Ik ben webmaster van InnerNed. Als je meer over me wilt weten kun je hier klikken.

Vedanta, we zagen het al op de vorige pagina, betekent 'weten'. Wat nauwkeuriger: 'Veda' betekent 'weten', 'anta' betekent 'einde': het uiteindelijke weten, dat is Vedanta.

ShivaVedanta is geen religie, het is de filosofie die ten grondslag ligt aan het Hindoe´sme.

De God van de Vedanta is een opperste wezen, een drie-eenheid: Sat-chid-ananda: absoluut zijn, absolute kennis en absolute zaligheid. Alles wat er in de wereld waarneembaar is, is uit deze bron afkomstig.

Vedanta is uitermate tolerant: of je nu dit opperste wezen als een persoonlijke god of godin wilt zien en vereren of dat je hem onpersoonlijk wilt zien: het is allemaal goed. Iedereen heeft zijn eigen manier om het goddelijke te ervaren en iedereen geeft daar een eigen naam en begripsinhoud aan.

Vedanta wil je terug brengen naar het besef, de ervaring, dat je ÚÚn bent - altijd geweest bent en altijd zult zijn - met het goddelijke. Die realisatie, van onwetendheid naar kennis, brengt geluk in de meest verheven zin van het woord. Het voert je van duisternis naar licht, van ellende naar gelukzaligheid.

Die weg gaat niet altijd over rozen. Je hebt, zeggen de Hindoe´sten, vele levens nodig om ervaringen op te doen die je tot die realisatie leiden. Dat is de idee achter de concepten karma en re´ncarnatie.


Over het hindoeisme

Inleiding
Vedanta
Karma
Reincarnatie


Tips en aanverwant

Ayurveda
Aura's en chakra's
Jij als deel van een geheel is ook het uitgangspunt van veel geneeswijzen.


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken