InnerNedOver mediteren:
Inleiding
'n meditatiebankje maken
Hoe mediteren
Hoe mediteren (gevorderen)
Waarom mediteren?
Waarom mediteren (2)
Meditaties en visualisaties

Kleine advertenties:

Waarom zou je mediteren? deel 2

Een artikel van Hans van Meteren  Over de auteur 
Over de auteur:[-]
Ik ben webmaster van InnerNed. Als je meer over me wilt weten kun je hier klikken.

Mediteren is niet iets wat je alleen kunt doen als je verlangt naar eenheid, naar verlichting.... mediteren is ook heel goed "tegen stress"!

Maar wat s er tegen stress?

Stress is iets wat bij het leven hoort. Daar kijk je van op? Het is echt zo! Zonder stress zou je als een plantje leven.

In het "Zakwoordenboek der Geneeskunde" van Colho staat het zo:
"Stress E lett. spanning, altijd aanwezige toestand bij de mens die van zeer groot belang is voor het verrichten van taken en die in sterke mate toeneemt als er een verandering of bedreiging optreedt waarop iemand zich in moet stellen"

De pijn bij stress zit 'm in teveel of te weinig stress. Aan dat soort situaties dankt stress zijn kwalijke naam. Te weinig of te veel stress, dt is, zeker als dat langer aanhoudt, ongezond.
Als we het hierna over stress hebben bedoelen we dan ook dt soort stress: te weinig of teveel en te langdurig.

Wat gebeurt er bij stress?

Bij stress gebeurt er in eerste instantie iets dat nog stamt uit de tijd dat de mens werd geconfronteerd met hevige gevaren, roofdieren, natuurgeweld en dat soort zaken. De mens had toen maar n keus: vechten of vluchten.

Tegenwoordig hebben onze hersenen een wat grotere omvang en gaan we direct daarna bekijken wat er nog meer voor andere, minder rigoureuze, mogelijkheden zijn.

Maar toch..... die eerste "vecht of vlucht-reactie" houdt soms langer aan dan nodig. Bovendien ontstaat hij vaak in situaties waarin er helemaal geen sprake is van een levenbedreigende situatie en die situaties komen natuurlijk vaker voor. Schrik omdat iemand "boeh" riep, omdat je getuige was van een ongeval en dat soort zaken kunnen even iets in je los maken maar daarna zou het weer snel moeten verdwijnen. Je lichaam zou zich redelijk snel moeten kunnen herstellen en weer in een toestand van evenwicht (homeostase) moeten komen.

Maar helaas komen er in ons leven en zeker in het jachtige leven van dit moment teveel gebeurtenissen voor die dit soort reacties veroorzaken. Als je lichaam geen tijd heeft om weer in evenwicht te komen dan stapelt de stress op en breekt het moment aan dat je "afknapt".

Stress en gezondheid

Langdurige blootstelling aan stress kan op allerlei manieren invloed op je gezondheid hebben. Veel problemen ontstaan omdat je spieren constant gespannen blijven, waardoor de doorstroming van bloed en lymfevocht gaat stagneren. Dat gaat op den duur een te grote belasting voor je lichaam vormen. Het immuunsysteem kan erdoor worden aangetast. Ik noem een paar aandoeningen die het gevolg kunnen zijn van stress:

  • Hart- en vaatproblemen
  • Te hoge bloeddruk
  • Hoofdpijn, migraine
  • Spieraandoeningen
  • Maag- en darmproblemen
  • Slaapstoornissen
  • Ademhalingsproblemen

Stress en je geest

"Stress wordt veroorzaakt door de manier waarop we reageren op de wereld om ons heen #".
Stress is niet alleen een fysiek verschijnsel maar hangt samen met onze emoties als angst, woede, haat en het streven naar perfectie of de goedkeuring van anderen.

Wat kan mediteren daarin betekenen?

Als je mediteert komt je lichaam in een situatie waarin je helder, allert maar toch ook heel ontspannen bent, zonder dat je slaapt. Je geest blijft helder, kan waarnemen wat er in je lichaam gebeurt. En aandacht voor wat er in je lichaam gebeurt, op de spanningen die je voelt in de vorm van steken, pijn, tintelingen blijkt die verschijnselen te verzachten.
Je wordt je beter bewust van je gevoelens waardoor je inzicht kunt krijgen in je beweegredenen en de gevolgen daarvan op je gezondheid.

Je kunt je voorstellen dat als je regelmatig mediteert er zo geleidelijk aan een nieuw evenwicht ontstaat, waarin de vastgehouden spanning wordt teruggebracht tot een niveau waarin je spieren weer een goede tonus krijgen, het immuunsysteem weer naar behoren functioneert en je je bewust bent van je motivaties of van stresserende factoren.

Mediteren blijkt dus wat anders dan slapen. Doordat je helder blijft werkt meditatie beter en sneller dan slaap. Van slaap word je duf, van mediteren weer helder en zo kun je nieuwe uitdagingen beter aan.


Meer over mediteren

Inleiding
'n meditatiebankje maken
Hoe mediteren
Hoe mediteren (gevorderen)
Waarom mediteren?
Waarom mediteren (2)
Meditaties en visualisaties

# Noot: Dit citaat is uit het boek Meditatie en gezondheid van Eric Harrison, uitgeverij Elmar, ISBN 90-380-1218-8, een prachtig, interessant en zeer leesbaar boek dat me tot het schrijven van dit artikeltje heeft geinspireerd.


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken