InnerNedYogastromingen:
Kundalini Yoga
Kripalu Yoga
Karma yoga
Jnana yoga
Hatha yoga
Dru Yoga
Bhakti yoga
Kleine advertenties:

Jnana yoga

Een artikel van Hans van Meteren  Over de auteur 
Over de auteur:[-]
Ik ben webmaster van InnerNed. Als je meer over me wilt weten kun je hier klikken.

Een beetje filosofisch...

Jnana yoga is een yogapad dat vooral wordt gevolgd door mensen met een intellectuele belangstelling, met een aanleg tot analyseren en redeneren.

Eigenlijk is het doel je te laten zien, dat het goddelijke niet met het verstand te vatten is, dat analyseren en denken niet tot kennis van het goddelijke leiden.

Wat er in feite gebeurt bij Jnana yoga is dat je je verstand gebruikt om je verstand te overstijgen. Het kan een uitputtingsslag worden hoor.... maar als je verstand helemaal is uitgeput in z'n pogingen het goddelijke te begrijpen, dan kan de grote doorbraak komen.

Misschien is jouw weg Jnana yoga, maar het kan evengoed Karmayoga, Raja yoga, Bhaktiyoga of Hathayoga zijn. En misschien ontwikkel je wel je eigen yoga-vorm. Niets is dodelijker voor je spirituele ontwikkeling dan iets in een hokje te willen stoppen, dan fanatisme of een oogkleppenmentaliteit.


Meer Yoga stromingen

Inleiding
Kundalini Yoga
Kripalu Yoga
Karma yoga
Jnana yoga
Hatha yoga
Dru Yoga
Bhakti yoga


Meer over Yoga

Wat is Yoga eigenlijk?
Ademen
Vragen over yoga
Yogastromingen
Yoga voor kinderen
Yoga avontuur voor kinderen
Zwangerschapsyoga
Open yoga-uur Nijmegen
De Zonnegroet


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken