InnerNedMeesters:
Sri Aurobindo
Sivananda
Swami Premananda

MeditatieKleine advertenties:

Sri Aurobindo

Klik in Internet Explorer op de link om de beschrijving aan of uit te zetten
Een bijdrage van
Herman Gielen
Herman Gielen (hermangielen1@tiscali.nl)

"Wanneer de Vrede een feit is, kan deze hogere of Goddelijke Kracht van omhoog neerdalen en in ons werken."
Sri Aurobindo

Zijn leven.

Sri Aurobindo (15-8-1872 tot 5-12-1950) is de grondlegger van de INTEGRALE YOGA. Indier van geboorte, geschoold in Engeland, vanaf zijn 21e weer woonachtig in India, is een visionaire ziener van de menselijke evolutie. Hij is tevens yogi en dichter.

Zijn yoga

Alle yoga's hebben het goddelijke als centrum. De bhakti-yoga brengt het goddelijke in het gevoelsleven tot ontwikkeling, de hatha-yoga in het lichaam, de Kundalini-yoga ook in het lichaam. Alle yoga vormen willen het goddelijke realiseren. Wel, zo schrijft Sri Aurobindo, laat het Goddelijke zich in de gehele mens realiseren. Maak contact, stap als het ware opzij en laat God het werk doen. "He is the Master of the work", waarbij "He" op God betrekking heeft.

De neerdalende kracht van Aurobindo en de Moeder.

Zij leggen erg de nadruk op de neerdaling, in een tijd dat het ontstijgen aan de wereld erg centraal stond in de yoga. Laat de Goddelijke kracht in je neerdalen, deze verwerpt wat verworpen moet worden, kweekt aan wat je bij moet leren, verruimd wat te eng is, enz. Zijn visie is integraal.

De methoden.

Maar ook in zijn yoga methoden is hij integraal. Elke manier van oefenen, leven of werken die het goddelijke meer aanwezig doet zijn in het leven is een yoga. Sociaal werk, hatha yoga oefeningen, gesprek, lezen van een site, als daarmee het goddelijke gerealiseerd wordt, verwerkelijkt wordt, is het een onderdeel van een yoga proces.

De evolutie

De evolutie van de mens houdt niet op bij wat wij nu zijn. Yoga versnelt het proces van de evolutie. Wij zijn bezig een bovenmenselijk stadium te bereiken. Zoals de chimpansee tot mens evolueerde, zo evolueert de mens naar het bovenmenselijke. Daartoe voert hij het begrip SUPRAMENTAAL in. Elke overgang is een crisis. Daar is eerst de geboorte van het psychische (Atman) in het hart van de gewone mens. De ziel zo gezegd. Maar later wordt in de geest de goddelijke geest geboren (Purusha) die vervolgens de geest vergoddelijkt. Nog weer later vindt er een derde transformatie plaats: de supramentale. De gehele mens wordt vergoddelijkt.

Zijn visie

Hierover kunt u lezen in: "De toekomst van de mens", van Sri Aurobindo.(ISBN: 90-70549-04-2).

Praktijk

In Zuid India, ten zuiden van Madras, ligt er een klein plaatsje aan de zee: Pondicherry. Hier heeft hij gewerkt samen met De Moeder. Even buiten dit dorpje wordt een nieuwe stad gebouwd: Auroville, stad van de toekomst. Geen bezit van welke stroming of religie dan ook, maar integraal, alles omvattend, voor iedereen.

De enige methode om alles recht te zetten
Is weer bewust te worden
En dat is heel eenvoudig.
Sri Aurobindo.

Dit was een bijdrage van Herman Gielen (hermangielen1@tiscali.nl)

Meer over Meesters:Yoga, het Om-teken

Sri Aurobindo
Sivananda
Swami Premananda

Inleiding Spiritualiteit


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken