Rehabilitatie van erectiestoornissen na radicale prostatectomie

0
Rate this post

Geïntegreerde therapie voor prostaatkanker. Prostaatkanker is de tweede meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Naar schatting werden in 2018 wereldwijd 1,3 miljoen mensen gediagnosticeerd met prostaatkanker. Het is een zeldzame kanker bij personen jonger dan 40 (5%), maar de prevalentie neemt toe met de leeftijd en op 79-jarige leeftijd wordt van 59 van de 100 mannen verwacht dat ze prostaatkanker hebben.

Nadat de diagnose prostaatkanker is gesteld, worden patiënten door hun uroloog (die later de zaak in een multidisciplinaire vergadering zal bespreken) geadviseerd over mogelijke therapeutische strategieën – die rekening houden meUpdates4t het stadium van de ziekte, de gezondheidstoestand en de levensverwachting van zieken en , ook de verwachtingen van de patiënt met betrekking tot de behandeling.

De meest gebruikte curatieve therapieën bij de behandeling

van gelokaliseerde prostaatkanker zijn chirurgie (radicale prostatectomie) en externe radiotherapie. Beide therapieën hebben morbiditeiten geïdentificeerd, die bij patiënten bekend moeten zijn.Chirurgie heeft vroege complicaties zoals urethro-vesicale anastomosis fistula (3,3%), infectie (4,8%), veranderingen in de darmtransit (0,3%) en diepe veneuze trombose (1,4%).Externe radiotherapie heeft complicaties geassocieerd met gastro-intestinale en genito-urinaire effecten.

De meest gebruikte curatieve therapieën bij de behandelingOnder de meest voorkomende toxiciteiten, benadrukken we dysurie, urinefrequentie, urineretentie, hematurie, diarree, rectorratia en rectale pijn.Beide therapieën veroorzaken twee belangrijke morbiditeiten waar urologen goed op letten – urine-incontinentie en erectiestoornissen.Het begrip van de neuroanatomie van het bekken en de caverneuze zenuwen resulteerde in de verbetering van de radicale prostatectomietechniek tot het bereiken van de operatie die vandaag wordt beoefend,

wat bijgevolg leidt tot een lager aantal iatrogene erectiestoornissen, evenals een verbetering van de urinecontinentie.Hoewel ernstige urine-incontinentie zeldzaam is (<3%), kan het wereldwijd worden gezien bij ongeveer 20% van de patiënten. De terugkeer naar normale continentie is geleidelijk, met 50% van de continentpatiënten na 3 maanden, 75% na 6 maanden en ongeveer 97% volledig continent 12 maanden na de operatie.

Het behoud van de erectiele functie varieert afhankelijk van de leeftijd,

de erectiele functie voorafgaand aan een operatie (of radiotherapie) en het vermogen om de vasculo-zenuwbundels te behouden. De mate van behoud / herstel van de erectiele functie is heel anders in verschillende studies, maar varieert meestal tussen 40% en 82%; en het is ook gerelateerd aan de gebruikte chirurgische techniek (open, laparoscopische of robotchirurgie).Dus, en streven naar een aanbod van excellentie, bieden we onze patiënten een geïntegreerde therapie gericht op een complete aanpak van prostaatkanker.

Bij Hospital CUF Coimbra bieden we een geïntegreerd therapieplan dat bestaat uit een multidisciplinaire benadering van de patiënt met prostaatkanker. Dit programma is bedoeld om een ​​beter begrip van de ziekte te bieden en effectief in te grijpen bij het elimineren van eventuele bijwerkingen van de therapie (chirurgie, radiotherapie, brachytherapie) gericht op het herstel vanuit een psychologisch en functioneel oogpunt (seksueel en urinair).

Klinische psychologie bij prostaatkankerPsychologie

is een cruciaal gebied in de oncologie. Na de schok van de diagnose zijn er veel twijfels en onzekerheden, verminderde ondersteuning en schaarse uitwisseling van ervaringen door andere patiënten. Onzekerheden over de toekomst zijn constant, wat vaak bijdraagt ​​aan een gevoel van verdriet, angst en isolatie die niet helpen bij de behandeling van de ziekte.

Klinische psychologie bij prostaatkankerPsychologieIn de context van oncologische ziekten is de multidisciplinaire aanpak bijzonder relevant vanwege de complexe aard van de ziekte zelf, evenals de behoefte aan aanvullende behandelingen en het maximaliseren van therapeutische resultaten. Aldus dragen specialiteiten zoals urologie, chirurgie, medische oncologie, fysiologie, psychiatrie, klinische psychologie en seksologie bij aan de definitie en implementatie van een

geïndividualiseerd therapeutisch protocol, waarin de persoon een actieve rol speelt en een integraal onderdeel is van klinische beslissingen.Naast de angst en emotionele impact die inherent zijn aan de diagnose van een oncologische ziekte, veroorzaakt de diagnose van prostaatkanker angsten die gepaard gaan met de bijwerkingen van zeer specifieke behandelingen: urine-incontinentie en erectiestoornissen. Deze symptomen kunnen door mannen worden waargenomen als een verlies van mannelijkheid, wat leidt tot situaties van acuut psychisch leed.

Therapeutisch werk, op seksueel gebied,

bestaat uit het verbeteren van de aanpassing van de man (en het paar, indien van toepassing) aan de bijwerkingen van de behandelingen die de volledige en bevredigende ervaring van seksualiteit kunnen belemmeren, het bevorderen van eigenwaarde, seksuele tevredenheid en wereldwijd welzijn.Bij Hospital CUF Coimbra hebben we een team van psychologen die nauw samenwerken met urologie. Ons programma omvat een eerste fase van beoordeling en planning – die tot doel heeft de betekenis van de ziekte in de geschiedenis van de patiënt te begrijpen, de ziekte te demystificeren en ondersteunende strategieën te bevorderen (sociaal, gezin);

vervolgens een interventiefase, die gericht is op het bevorderen van betrokkenheid bij de behandeling met de patiënt, reageren op de behoeften van de patiënt, omgaan met stressvolle situaties, het gebruik van adaptieve persoonlijke middelen aanmoedigen, de kwaliteit van leven bevorderen en de nieuwe ‘normaliteit’ van leven van de patiënt en het paar (met gezins-, sociale en seksuele aspecten).2. Penisrevalidatie na radicale prostatectomie – herstel van de erectiele functieNa chirurgische behandeling van prostaatcarcinoom (ook bij operaties van kanker van de blaas en het rectum) kan de normale fysiologie van erecties van de penis worden gewijzigd.

Tijdens de operatie bestaat er een risico op verwonding

van zenuwstructuren en bloedvaten, die direct interfereren met de fysiologie van de erectie.Het doel van penisrevalidatie is het versnellen van het herstel van de seksuele functie bij mannen die seksueel actief waren.Na chirurgische therapie, maar ook na brachytherapie en externe radiotherapie, zijn enkele specifieke interventies belangrijk om de mannelijke seksuele functie te behouden, waardoor erecties op een geïnduceerde manier worden veroorzaakt.

Tijdens de operatie bestaat er een risico op verwondingDe behandeling is gebaseerd op de bijzonderheden van elke persoon, op de eerdere kwaliteit van erecties en vooral op de persoonlijke doelen van de patiënt. Bij Hospital CUF Coimbra omvat ons programma het gebruik van orale medicatie, het gebruik van vacuümapparaten en penisinjecties. Dit plan is dus gericht op de toereikendheid van rehabilitatie van de penis, om de terugkeer naar een normaal seksueel leven mogelijk te maken.

3. Herstel van urinecontinentieEen van de mogelijke morbiditeiten bij de behandeling van prostaatkanker is urine-incontinentie. In feite is het verlies van urine geassocieerd met inspanning, hoesten en lachen bij mannen een bijna exclusief gevolg van een soort prostaatoperatie. Hoewel minder frequent, kan externe radiotherapie en brachytherapie (0% -19%) echter ook een oorzaak zijn van urine-incontinentie.

na 12 maanden wordt geschat dat het continentiepercentage 89% -100% is voor patiënten die een robotchirurgie ondergaan en 80% -97% voor patiënten die een open operatie ondergaan.Urine-incontinentie heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van mannen met prostaatkanker. Het is een factor die verantwoordelijk is voor angst en depressie, naast complicaties zoals urineweginfecties of dermatitis. Deze situaties beïnvloeden het zelfvertrouwen en leiden in sommige gevallen tot sociale uitsluiting.

 

 

STERKTE

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here